Vyberáme pre Vás

Novinky ZKSM

Mimoriadny interný grant - OC Bárka– Spoločenstvo Partička – Tréning dobrovoľníkov

Mimoriadny interný grant - OC Bárka– Spoločenstvo Partička – Tréning dobrovoľníkov

  Cieľom projektu bolo rozvinúť úroveň kľúčových kompetencií dobrovoľníkov a...
Mimoriadny interný grant - OC Bárka – spoločenstvo MC Malcov – Cikno lavutaris - Malý muzikant

Mimoriadny interný grant - OC Bárka – spoločenstvo MC Malcov – Cikno lavutaris - Malý muzikant

Zámerom projektu bolo v prvom rade vytvoriť priestor pre zmysluplné trávenie voľného času...