Tee-Pee

Systém TEE-PEE je databáza aktivít detí a mládeže a evidencia členov detských a mládežníckych organizácii pôsobiacich na Slovensku, ktoré sú zapojené do programu PODPORA Slovenského inštitútu mládeže IUVENTA.

Vstup pre členov do systému TEE-PEE

            

 

Systém TEE-PEE sa nachádza adrese: 

https://zksm.tee-pee.com

 

Prístup pre členov do databázy je možný v rámci oblastných centier ZKSM. Ak potrebujete vytvoriť používateľský prístup obráťte sa na vedúceho vášho oblastného centra.

V prípade akýchkoľvek otázok nám napíšte e-mail na miro@zksm.sk. 

 

 

Poradca pre systém TEE-PEE 

Miro Novák
miro@zksm.sk