« Назад

IG 2017 - Zvolen - Aby sme sa naučili milovať všetkých

Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže aj tento rok vyhlásilo grantovú výzvu na podporu projektov mládežníckych spoločenstiev. Tentokrát sa výzva Interného grantu ZKSM niesla v téme Umenie milovať v praxi, ktorá vychádza z projektu Umenie milovať. Cieľom grantovej výzvy bolo podnietiť mladých zo spoločenstiev k originálnemu praktickému vyjadrovaniu lásky prostredníctvom tvorby a realizácie projektov a zároveń zvýšiť povedomie hodnoty mládežníckej práce.

 

Mladí z regiónu Zvolen sa tento rok v internom grante zaangažovali v troch projektoch. Myšlienka jedného z nich “Aby sme sa naučili milovať všetkých” sprevádzala mladých ľudí kolektívu "Starý internát", ktorí sa rozhodli prejaviť lásku, prijatie a pomoc opusteným núdznym ľuďom na ulici, na okraji spoločnosti, pretože im nemá kto podať pomocnú ruku. Sú často pod vplyvom alkoholu a tým pádom nemôžu ísť do rôznych charitatívnych zariadení.

Mladí ich navštevovali v skupine, stretli sa s nimi a ponúkli im občerstvenie i rozhovor. Ich cieľom bolo naučiť sa milovať všetkých ľudí bez ohľadu na to, v akej životnej situácii sa práve nachádzajú, prejaviť im lásku a prinavrátiť im radosť do života a tiež pomôcť im začleniť sa späť do bežného života. Pre samotných účastníkov týchto stretnutí to bola skúsenosť, ktorou získali odvahu vykročiť s láskou smerom k tým najbiednejším, zmeniť pohľad a vidieť ľudskosť v každom človeku.

Bezdomovci spoznali láskavý prístup k sebe a veľmi ich potešilo a prekvapilo, že sa niekto našiel, kto sa s nimi rozprával. Spoločenstvo pri tejto svojej aktivite spolupracovalo s Centrom univerzitnej pastorácie Emauzských učeníkov Zvolen.

Комментарии

Viac