LOGO ZKSM

Prosíme vás, aby ste pri tvorbe propagačných materiálov používali logo ZKSM.

Dizajn manuál

Predtým si nezabudnite prečítať krátky dizajn manuál, z ktorého sa dozviete, ako ho správne používať. K dispozícii sú vám viaceré verzie loga, ktoré môžete používať v závislosti od farby a veľkosti propagačného materiálu. 


Prosíme vás, aby ste dodržiavali pokyny uvedené v dizajn manuáli. Ďakujeme!

Dizajn manuál na stiahnutie

 

Logá pre členov k podujatiam hradeným z dotácie MŠVVaŠ SR

Pozn. Na malé propagačné materiály (letáky, záložky a pod.) hradené z dotácie MŠVVaŠ prosíme uveďte vetu: Financované z dotácie MŠVVaŠ SR. Na väčšie propagačné materiály (plagát, brožúra a pod.) hradené z dotácie MŠVVaŠ SR prosíme uveďte logo:

.png
.png
* .png
* .png
*pri tejto variácii loga je potrebné uviesť nasledovnú textovú informáciu: "Tento projekt bol podporený z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020", ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže."  

 

Logo ZKSM na stiahnutie

Logo so skratkou aj celým názvom združenia

Toto logo môžete používať na web, plagáty či väčšie banery, kde je celý názov združenia dostatočne čitateľný. V prípade menších letákov a iných propagačných materiálov použite logo, ktoré neobsahuje celý názov, ale len skratku združenia. Nájdete ho v druhej tabuľke nižšie. 
.pdf .jpg .png .ai
.pdf .jpg .png .ai
.pdf .jpg .png .ai
.pdf .jpg .png .ai
.pdf .jpg .png .ai
.pdf .jpg .png .ai
.pdf .jpg .png .ai
.pdf .jpg .png .ai
.pdf .jpg .png .ai
.pdf .jpg .png .ai

 

Logo len so skratkou ZKSM bez celého názvu

.pdf .jpg .png .ai
.pdf .jpg .png .ai
.pdf .jpg .png .ai
.pdf .jpg .png .ai
.pdf .jpg .png .ai
.pdf .jpg .png .ai
.pdf .jpg .png .ai
.pdf .jpg .png .ai
.pdf .jpg .png .ai
.pdf .jpg .png .ai