Organizačný tím

Ján Buc

Janko je predsedom Združenia kresťanských spoločenstiev mládeže (ZKSM) a v júli 2011 sa stal riaditeľom televízie Lux. Už takmer dvadsať rokov so zápalom pracuje s mladými ľuďmi. Venuje sa formácii animátorov v rámci Diecéznej animátorskej školy, je spoluzakladateľom Školy animátorského sprevádzania. Založil taktiež občianske združenie Yes, we can, ktoré sa zameriava na pomoc Domovu pre opustené deti v Kazachstane. Je súčasťou spoločenstva VINICA. V súčasnosti pôsobí ako kňaz Bratislavskej arcidiecézy. Janko pripravil celú osnovu Líderskej animátorskej školy a je hlavným garantom vzdelávania na LAŠ. Počas školy bude prednášať, no taktiež poskytovať konzultácie a vedenie jednotlivcom.

Lea Hagovská

Lea je zo Sp. Novej Vsi a patrí do spoločenstva VINICA. Jej túžbou je, aby to, čo veríme a čo Boh koná v neviditeľnom duchovnom svete, sa stalo skutočnosťou tu na zemi a aby každý zažil Boží dotyk. Pracuje pre ZKSM a študuje na doktorandskom štúdiu na Katolíckej univerzite, odbor Sociálna práca.

 

Vladimír Fedor

Vladimír pochádza z Vranova nad Topľou, študuje na Katedre geografie a regionálneho rozvoja v Prešove. Svoj voľný čas venuje športovým aktivitám, organizácii rôznych podujatí, turizmu, práci s videom a samozrejme formovaniu mladých. Rád cestuje a spoznáva nové kultúry, jedinečnosti krajín a tradície regiónov. Stojí vo vedení Spoločenstva mladých pri Bazilike Narodenia Panny Márie vo Vranove nad Topľou, kde slúži ako animátor. V jeho rodnom meste sa podieľa na organizovaní viacerých evanjelizačných a formačných podujatí, ako napríklad Alfa kurzy alebo Impulz. Svojou službou tiež pomáha v ostatných spoločenstvách na východe Slovenska, a to hlavne na Púťach radosti vo Vysokej nad Uhom.

Eduard Filo

Edi žije s manželkou v Trenčíne. Pracuje v ZKSM ako koordinátor pre stredné a západné Slovensko. Externe študuje na Univerzite Komenského odbor Riadenie cirkevných a neziskových organizácií. Absolvoval vodcovskú školu a téma líderstva mu je veľmi blízka. So svojim tímom založili viacero spoločenstiev v regióne a Boh ho pred pár rokmi povolal do uvoľňovania a zmocňovania služobníkov a lídrov. Jeho mottom v líderstve je: "Chcem aby môj strop bol podnožkou pre mojich učeníkov."
Vo voľnom čase sa momentálne s manželkou pripravujú na svoje prvé dieťatko. Má rád čínsku kuchyňu. Verí, že z LAŠ-ky vzídu ľudia, ktorí dopomôžu k prebudeniu na Slovensku.

Martin a Veronika Janusovci

Túžime žiť v spoločnosti, ktorá naplno žije kultúru Božieho kráľovstva. Ľudí, ktorým slúžime, chceme privádzať k spoznávaniu seba samých, ich darov a talentov tak, aby spoznávali svoju identitu a to, kým ich Otec stvoril. Našou víziou je venovať sa vodcom spoločenstiev.
Sme súčasťou tímov, ktoré tvorili a realizovali školy pre vodcov – Diecéznu animátorskú školu, Líderskú animátorskú školu a Školu animátorského sprevádzania.
Náš vzťah s Otcom a manželstvo sú pre nás veľkým požehnaním, z ktorého vychádza náš život a služba.
Martin miluje pozeranie akčných a sci-fi filmov, Veronika zase dlhé prechádzky po levočských kopcoch.

Pavol a Gabika Vanackí

Gabika a Paľo sú manželia a majú sa radi. Aktuálne žijú v Košiciach, kde slúžia v spoločenstve Maják - Paľo je lídrom a Gabika má na starosti stretnutia manželov. Majú radi kávu a lyžovačku, ale najradšej sú, keď môžu vidieť, ako Boh koná v ich okolí. Spoločne absolvovali animátorskú a vodcovskú školu. So všetkým, čo dostali a zažili, sa chcú podeliť s ďalšími ľuďmi, ktorým záleží na budovaní Božieho kráľovstva na Slovensku. Aj preto budú animátormi na LAŠ-ke.

František a Zuzana Venglikovci

Ferri a Zuzka žijú v malej dedinke pod Tatrami. Aktívne sa zapájajú do dvoch spoločenstiev - Dávid v Spišskej Belej a VINICA. Majú radi výlety do prírody, dobrú hudbu, thrillery a fínsku saunu. Na LAŠ-ke majú na starosti vedenie chvál a vyučovania o tomto spôsobe modlitby. Ferri okrem toho zabezpečuje techniku a Zuzka spolu s Martin Janusom organizáciu LAŠ. Veria, že LAŠ-ka je súčasťou Božieho plánu pre Slovensko a považujú za česť, že môžu byť pri tom!