Manuály, prílohy a pravidlá 

V jednotlivých podstránkach tejto sekcie nájdete:

  • Manuál pre vyúčtovanie výdavkov podujatí a hospodársko-správnych výdajov, ktorý je určený vedúcim oblastných centier a animátorom spoločenstiev zaregistrovaných v Združení kresťanských spoločenstiev mládeže (ZKSM). Slúži pre lepšiu orientáciu v problematike dokladovania a vyúčtovania hospodársko-správnych výdajov a podujatí, ktorých organizátorom je oblastné centrum alebo spoločenstvo.
  • Manuál k prílohám, ktorý dopĺňa, manuál pre vydokladovanie a vyúčtovanie podujatí v ZKSM, ktorého úlohou je pomôcť Ti s vypĺňaním jednotlivých príloh pri vyúčtovaní. Vyúčtovanie podujatí je teda stále záväzné podľa platného manuálu ZKSM pre dokladovanie a vyúčtovanie podujatí.

 

Sumy stravného

Sumy stravného pre časové pásma (na každý kalendárny deň osobitne) sú od 1.6.2018:

a) 0,00 € pre časové pásmo 0 až 5 hodín,
b) 4,80 € pre časové pásmo 5 až 12 hodín,
c) 7,10 €  pre časové pásmo 12 až 18 hodín,
d) 10,90 € pre časové pásmo 18 až 24 hodín.

Stravné je potrebné počítať za jednotlivé dni akcie podľa počtu osôb.

Príklad: Podujatie trvá od piatku 18:00 hod. do nedele 13:00 hod.
Piatok: stravné = počet osôb x 4,80 € (od 18:00 do 24:00 je 6 hod.)
Sobota: stravné = počet osôb x 10,90 € (od 0:00 do 24:00 je 24 hod.)
Nedeľa: stravné = počet osôb x 7,10 € (od 24:00 do 13:00 je13 hod.)

 

Pravidlá používania loga

Pri použití dotácie na podujatia ZKSM je potrebné dodržať niekoľko pravidiel o povinnej propagácii a komunikácii, vyplývajúcej zo zmluvy o dotácii, ktorú poskytuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu. Týkajú sa najmä podujatí, ktoré sú hradené z dotácie alebo vydávania a tlače rôznych propagačných materiálov, tlačovín a podobne.

Všetky pravidlá používania loga lZKSM, loga MŠVVaŠ SR a loga organizácie IUVENTA, nájdete TU.

 

 

 


Fakturačná adresa

Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže
Oblastné centrum:
Brezová 18/5
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 00 641 162
DIČ: 2020 84 85 22

Dôležité upozornenie!

Prosíme, aby ste vo fakturačnej adrese nezabudli uviesť aj oblastné centrum.