PRÍLOHY

Všetky prílohy sú platné od 22. 6. 2018

Prílohy na stiahnutie:

Prílohy spolu DOC a XLS (.zip)

Prílohy spolu PDF (.zip)

(usmernenia k vyplneniu príloh sú uvedené v manuáli)

Prílohy samostatne:

1. Evidenčný list podujatia - .doc, .pdf

2. Program podujatia - bez riadkov - .doc, s riadkami - .doc, .pdf
3. Prezenčná listina - .doc, .pdf nová od 25.10.2018 (oprava pri čase konania podujatia, aby vošiel do jedného riadka, nové logá)
Ak máte zoznam účastníkov podujatia vopred, môžete použiť generátor prezenčky http://zksm.eu/?stranka=generator

4. Strava - .doc, .pdf
5. Jedálny lístok (3x za deň) - .doc, .pdf
5. Jedálny lístok (5x za deň) - .doc, .pdf
6. Hromadná zmluva o preplatení cestovného - .doc, .pdf
7. Individuálna zmluva o preplatení cestovného - .doc, .pdf
8. Vyúčtovanie cestovného - .doc, .pdf
9. Menný zoznam k vyúčtovaniu - .doc, .pdf
10. Evidencia používania osobného motorového vozidla - .doc, .pdf
11. Zmluva o prenájme - .doc, .pdf
12. Materiál - .doc, .pdf
13. Ostatné služby - .doc, .pdf
14. Zmluva o finančnej výpomoci - .doc, .pdf
15. Poštovné - .doc, .pdf
16. HSV - .doc, .pdf
17. Objednávka - .doc, .pdf
18. Žiadosť o platbu z dotácie MŠVVaŠ SR v r. 2018 - .xls, .pdf
19. PPD a VPD - .xls, .pdf(PPD a VPD), .pdf(PPD), .pdf(VPD)

Pozn. Na malé propagačné materiály (letáky, záložky a pod.) hradené z dotácie MŠVVaŠ prosíme uveďte aj vetu: Financované z dotácie MŠVVaŠ SR. Na väčšie propagačné materiály (plagáty, brožúra a pod.) hradené z dotácie MŠVVaŠ SR prosíme uveďte logo uvedené tu.