« Späť

ZKSM pozýva zapojiť sa do Týždňa dobrovoľníctva

ZKSM pozýva zapojiť sa do Týždňa dobrovoľníctva

Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže sa spolu s ďalšími organizáciami zapojí do programu Týždňa dobrovoľníctva. Ten bude prebiehať na celom Slovensku od 16. do 22. septembra.

-> Svoje aktivity a projekty bude ZKSM propagovať na Trhu dobrovoľníctva v Bratislave v Starej Tržnici. Okrem toho usporiadava  Deň otvorených dverí a dobrovoľnícku aktivitu, ktorá sa bude konať 21.9.2018 v Otcovej Stodole vo Važci.

Na Trhu dobrovoľníctva v Bratislave v Starej Tržnici bude ZKSM propagovať svoje aktivity, projekty a dobrovoľnícke príležitosti pre mladých. Druhou aktivitou je Deň otvorených dverí. Pre širokú verejnosť bude pripravená prehliadka priestorov Otcovej stodoly vo Važci spolu s predstavením činnosti ZKSM, vzdelávacích seminárov a aktivít zameraných na kontinuálny rast a vzdelávanie mladých v oblasti systematickej práce s mládežou. V rovnakom čase bude pre dobrovoľníkov pripravená aktivita zameraná na praktickú dobrovoľnícku činnosť. Dobrovoľnícka aktivita bude spočívať vo vypratávaní priestorov Otcovej stodoly, ktorá slúži ako vzdelávacie centrum ZKSM.

-> Prihlasovanie nájdete TU.

Viac informácií o týždni dobrovoľníctva a možnostiach ako sa zapojiť nájdete na stránke: www.tyzdendobrovolnictva.sk.

Viac