« Späť

Zaujímavé školenia pre pracovníkov s mládežou

Zaujímavé školenia pre pracovníkov s mládežou

Občianske združenie V.I.A.C. pozýva na dve školenia: 

Lektor neformálneho vzdelávania v práci s mládežou

-> tento program prináša možnosť rozvíjať lektorské zručnosti tak, aby sa z ľudí, ktorí s mladými priamo pracujú, stali lektori schopní komplexne pripraviť a zrealizovať programy, aby tieto programy prinášali požadované výsledky a aby ľudia, ktorí s mladými priamo pracujú dokázali zo svojej práce vyťažiť maximum.

- > Termín: 22. 10. - 25. 10. 2018 a 6. 12 - 9. 12. 2018 (podmienkou úspešného absolvovania programu je účasť na obidvoch častiach programu)
-> Miesto: Oravské centrum mládeže, Ústie nad Priehradou 41, 028 01 Trstená
-> Garant: Ing. Tomáš Pešek - skúsený lektor v oblasti práce s mládežou na národnej i medzinárodnej úrovni
-> Prihlásiť sa môžete do 30. 9. 2018 TU, alebo na www.ozviac.sk, kde nájdete aj všetky potrebné informácie.

Rozvoj mediálnej gramotnosti pracovníkov s mládežou 

-> program je zameraný na to, ako porozumieť fungovaniu mediálneho sveta, ako sa orientovať v množstve obsahov, ktoré dnes médiá ponúkajú, ako kriticky hodnotiť tieto obsahy a viesť k mediálnej gramotnosti mladých.
 

-> Termín: 23.-25.11. 2018 a 7.-9. 12. 2018 (podmienkou úspešného absolvovania programu je účasť na obidvoch častiach programu)
-> Miesto: Oravské centrum mládeže, Ústie nad Priehradou 41, 028 01 Trstená
-> Garant: Mgr. Pavel Izrael, PhD. - vedúci Katedry žurnalistiky na Filozofickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku
-> Prihlásiť sa môžete do 31.10. 2018 TU, alebo na www.ozviac.sk, kde nájdete aj všetky potrebné informácie.

 

 

Viac