« Späť

V ZKSM oceňujeme dobrovoľníkov a dobrovoľníckej aktivity ZKSM

V ZKSM oceňujeme dobrovoľníkov a dobrovoľníckej aktivity ZKSM

V ZKSM sme oceňovali dobrovoľníkov a dobrovoľníckej aktivity ZKSM. Koncom roka 2018 sme sa rozhodli špeciálne oceniť a vydvihnúť službu a aktivity našich dobrovoľníkov zo spoločenstiev  ZKSM prostredníctvom ocenenia s názvom “Ľudia dobrej vôle“. Všetci naši členovia,  mali jedinečnú príležitosť nominovať svojich priateľov, alebo svoje spoločenstvo, na získanie tejto ceny a vyzdvihnúť ich jedinečnú službu a činnosť v roku 2018. Toto ocenenie sme udeľovali v dvoch kategóriách: Dobrovoľník roka 2018, Dobrovoľnícka aktivita roka 2018. 

Prišlo nám spolu 19 nominácii. Hodnotiaca komisia zložená zo 4 členov mala za úlohu zo všetkých nominovaných vybrať výhercov ocenia v jednotlivých kategóriách.

Slávnostné vyhlásenie výsledkov ocenenia Ľudia dobrej vôle prebehne na stretnutí Celoslovenskej rady ZKSM vo Važci 16.2.2019.

Prinášame vám zoznam nominovaných dobrovoľníkov v jednotlivých kategóriách:

Nominanti na získanie ocenenia „Ľudia dobrej vôle“  v kategórii Dobrovoľník roka 2018

Martin Cimbala – Katarínka (35)
Do dobrovoľníctva sa zapája prevažne v projekte Katarínka, ktorého víziou je záchrana ruín kláštora sv. Kataríny Alexandrijskej.  Mnohí Martinovi priatelia a známi ho oslovujú Katarínkovským menom „Celestín“.
Nominovaný bol za veľmi pestrú spleť dobrovoľníckych aktivít ako napr. organizovanie výpomocnej akcie OZ Katarínka pre OZ Leustach, kde bol hlavným organizátorom. Ako dobrovoľník sa počas roka venoval  manažmentu dobrovoľníkov pre sprístupnenie veže kostola sv. Kataríny Alexandrijskej a horlivému sprevádzaniu turistov vo veži, do pomoci pri príprave a realizácii dvojtýždňového tábora pre nových dobrovoľníkov na Katarínke, pomáhal pri  „trávniciach“,  pri školení nových dobrovoľníkov pre Katarínku, pri propagácii dobrovoľníctva na sv. omšiach, zapájal sa do administratívnych prác pre OZ Katarínka (účtovníctvo, triedenie fotografii), do rozhodovania o smerovaní projektu Katarínka – je súčasťou jadra Katarínky, okrem toho sa zapájal do  evanjelizácie Svetlo v tmách v Bratislave, do rôznych aktivít spoločenstva Martindom, a popri tom si našiel čas na starostlivosť o starých ľudí a malé deti.

 

     
 

Ondrej Krenický FSE Prešov (16)
Zo spoločenstva FSE Prešov nominovaný za službu,  ktorú vykonával ako pomocný animátor- radca, " pravá ruka " vedúceho. Ondrej má len 16 rokov a aktívne sa zapája v službe v spoločenstve. Prostredníctvom jeho služby prispel k zjednoteniu spoločenstva, pomáhal udržiavať ducha spoločenstva, a zapájal sa do vedenia nových členov.

 

Diana Jurcáková spoločenstvo God ´s family (19 rokov )
Diana sa angažuje v 4 spoločenstvách ZKSM. Vyrástla v spoločenstve Snina-Brehy, kde neskôr bola pre spoločenstvo animátorkou. Cez animátorskú školu začala dobrovoľnícky pôsobiť na celoarchieparchiálnych podujatiach ako turistické dni, letné stretnutia mládeže a pod. Keďže začala študovať v Prešove, zapojila sa aj do spoločenstva God´s family pôsobiace pri univerzite, kde prebrala administratívu spojenú s členstvom tohto spoločenstva v ZKSM. Zároveň je pozorná k potrebám spoločenstvá a vďaka nej sa priestory, kde sa stretávajú mladí skrášlili a zútulnili. V roku 2018 priložila aj ruku k dielu pri pomoci Gréckokatolíckej charite Prešov cez spoločenstvo Partička. Pomáhala s administratívnymi prácami, prepismi, balením zbierok a pod. Výnimočnosť jej dobrovoľníckej služby spočíva v precíznosti, usilovnosti, zodpovednosti, dochvíľnosti a 100% spoľahlivosti.

 

  
 

Zuzana Petrušová -  spoločenstvo Horčičné zrná (23) 
vedie zbor sv. Eliáša. Sú to deti druhého stupňa ZŠ a stredoškoláci. So zborom pravidelne nacvičuje jasličkové akadémie a snaží sa v akadémii zapojiť všetkých 32 členov. Taktiež robí sústredenia, kde nacvičujú nové piesne a vytvárajú hlbšie vzťahy. Chodí s deťmi na výlety, učí ich  hrať na gitaru. Taktiež spieva aj v zbore Sv. Petra a Pavla. Snaží sa zapájať do všetkých aktivít farnosti. Zbory zastupuje aj na pastoračnej rade farnosti.
Jej dobrovoľnícka činnosť je neoceniteľná. Zapaľuje detí k aktivitám a zvlášť k spevu. Deti a mládež takto postupne vytvárajú vzťahy a aj samé sa zapájajú do dobrovoľníckej činnosti pre dobro spoločenstva a farnosti.

 

    

 

Vladimír Vašš  -  Komisia pre mládež Bratislavskej diecézy (26)
je líder tímu 9. ročníka Bratislavskej animátorskéj školy (BAŠ). Má prirodzené organizačné schopnosti, zmysel pre humor, cit pre jednotlivcov. Rozhodnosťou a jasnosťou je oporou pre tím čo sa odráža aj na účastníkoch. Výnimočnosť sa prejavuje najmä v jeho vytrvalej a vernej službe pre Bašku, v ktorej je už 6 rok. S radosťou nasadený pre službu mladým.
Svojim prístup k službe sa mu podarilo vytvoriť jednotu v tíme a tak i v celom ročníku Bašky. Tento fakt vnímame veľmi pozitívne pre fungovanie Bašky - kde sa snažíme tvoriť spoločenstvo, budovať vzťahy, ktoré veríme budú pokračovať aj po jej ukončení.

    
 

Ján Frančák  - spoločenstvo Pavol Levoča (33)
Je lídrom spoločenstva Pavol. Napriek tomu, že má rodinu má srdce pre spoločenstvo, Božie kráľovstavo v Levoči a svoju víziu prináša do reality svojim vedením, víziovým smerovaním spoločenstva, spoluprácou s farnosťou, službou pre spoločenstvo.

 

Veronika Barbuščáková Pira Nitra (24) 
Veronika je súčasťou chválového tímu (vedie chvály aj adorácie), vedie vlajko-pohybový tím, vedie novovzniknuté stretko vysokoškolákov, je správkyňou Piar domčeku, je účastníčkou LAŠ, je súčasťou tímu, ktorý organizuje KZK kurzy, podieľa sa na príprave evanjelizačných aj formačných obnov a je súčasťou chválovej kapely Called by name. Dobrovoľnícku činnosť vykonáva oddane a s láskou. Je ochotná slúžiť i nad rámec zverených povinnosti. Zo všetkého, čo koná, cítiť úctu k iným.
Je vždy je k dispozícii, pôsobí radostne a s veľkou láskou pristupuje k ľuďom. Priviedla veľa mladých do spoločenstva piaristov (a nielen v Nitre). Tým, že im dala zažiť prijatie a lásku, i oni začali buď hrať v kapele, alebo slúžiť ako animátori, alebo skrátka, našli svoje poslanie. Má inšpirujúci dopad na svoje okolie. I keď nie je niekedy ľuďmi pochopená, nedá sa odradiť. Ani sama si neuvedomuje, koľko semiačok dobra zasiala okolo seba. 

  
 

Marianna Baranská  Spoločenstvo pri Dóme sv.Martina (32 )
Má  na starosti gastro tím pri rôznych akciách spoločenstva na ktorých sa zúčastňuje cca 200 členov + cca 50 detí – pravidelne  každý mesiac. Robí nákupy potravín a prípravu jedla, do ktorej vkladá svoju kreativitu a srdce. Vo svojom srdci našla pre túto službu vášeň a robí ju s veľkou láskou verne už niekoľko rokov.  V roku 2018 bola taktiež hlavnou organizátorkou majálesu Ľudovej veselice  pre členov spoločenstva Martindom a pre širokú verejnosť. Jej služba v spoločenstve je „neviditeľná“ - prichádza zavčasu pred začiatkom akcií spoločenstva, kedy všetko spolu so svojím tímom  nachystá a  pripraví  a odchádza po skončení akcií kedy so svojim tímom poodpratáva zvyšky a smeti aby priestory spoločenstva ostali čisté ako pred príchodom. 

    
 

Veronika Smržíková Diecézne centrum Važec  (22)
Bola dobrovoľníčkou v diecéznom centre pre mládež vo Važci, medzi jej dobrovoľnícku činnosť patrilo: príprava a realizácia duchovných obnov pre žiakov ZŠ a stredoškolákov, kde sa zapájala do prednášok, svedectiev, viedla malé skupinky ako animátor, viedla spoločné aktivity pre študentov a venovala sa im aj osobne.
Veronika má srdce dobrovoľníka, je vždy ochotná poslúžiť druhým. Takmer vždy pozitívne naladená šíriaca radostnú atmosféru okolo seba. Vie sa podeliť so svojimi talentami a rozdáva lásku a pokoj. Vie vypočuť druhého, pochopiť ho a poradiť mu. Na základe spätných väzieb z duchovných obnov,  mnohí študenti odchádzali s nový pohľadom na život a premeneným srdcom aj vďaka Veronike.


    

Mária Francová OC SNV (31)
vedie animátorský tím na animátorskej škole vo Važci jej zangažovanosť a zápal pre osobné vedenie ľudí a ich rast je výnimočný. Schopnosť organizovať, motivovať a viesť animátorský tím aj účastníkov je neobyčajný.
Majke veľmi záleží na raste mladých ľudí, aby sa z nich stali zrelé osobnosti, schopní viesť ďalších mladých. Venuje sa im s láskou a starostlivosťou a jej svedectvo života ukazuje na pravé hodnoty. V centre jej záujmu a formácie je konkrétny človek. Formácia mladých ľudí je veľmi dôležitá a Majka zasieva do sŕdc mladých ľudí semienka poznania, ktoré veríme, že prinesú ovocie.

 

   

Viktor Kelko - Firesz (21)
V spoločentve patrí medzi aktívnych členov. V roku 2018 sa zapojil do organizačného tímu na kampe pre mladých, celoslovenskom mládežníckom stretnutí a víkendovkách pre mladých. Na celoslovenskom stretnutí mal na starosť techniku od zabezpečenia až po odvoz na miesto a koordináciu  prác v teréne, v kempe bol vedúci a napriek svojmu veku si vedel nájsť cestu k srdciam mladých účastníkov .
On a jeho tím mali na starosti techniku - 2 dni pred začiatkom kampu stavali hlavný stan, kde stálo pódium, zabezpečil stoly a stoličky, ktoré si vypýtal od obce, odkiaľ pochádza, aby sme mali potrebné množstvo a zabezpečil všetko potrebné na plynulý chod kampu. Bola to pre neho výzva, ktorej sa nezľakol a vždy našiel  skvelé riešenie, keď sa vyskytol problém.

    
 

Martin Dvornický (Spoločenstvo Piar Nitra, 22 rokov)

Martin je predsedom mládežníckeho parlamentu, vedie spoločenstvo Tow meot, tvorí kresťanský rep – píše vlastné texty.  Jeho najväčšou túžbou je niesť evanjelium strateným. Srdce mu horí pre sídliskovú mládež a naozaj, mnohých priviedol do spoločenstva. Keďže i on sám prešiel cestou premeny a vyslobodenia, záleží mu, aby aj iní mohli žiť život v plnosti. Častokrát ide na miesta, kde kresťania radšej nevstupujú. Aj tento rok bol toho dôkazom. Martin niesol evanjelium do mesta, do ulíc, do mestského zastupiteľstva, do reštaurácií. Sídliskovú mládež tvoria napr. chalani,ktorí sú z problémových rodín. So svojim spoločenstvom  pripravujú pre túto mládež rôzne  aktivity (napr. vianočný večierok, športové stretnutia zamerané na cvičenia vlastnou váhou, stretnutia na rozvíjanie kreativity, návšteva škôl, pozývanie mladých do aktivít spoločenstva Piar Nitra, a i.). Taktiež pomáha pri bežných službách spoločenstva nosí aparatúru, miništruje, rozpráva sa s novými ľuďmi a pod. Minulý rok svojim repom obohatil aj program Godzone. 

    

 

Nominanti na získanie ocenenia „Ľudia dobrej vôle“  v kategórii Dobrovoľnícka aktivita roka 2018

Vzdajme česť  - Spoločenstvo sv. Kozmu a Damiána
Obnova vojenského pomníka. Spoločenstvo ju realizovalo dňa 13.10.2018 v obci Renčišov. Táto aktivita bola určená pre mládež spoločenstva ako aj inú pozvanú mládež. Prínosom bol nový obnovený hrob a pomník. Dôležité bolo  byť príkladom pre ostatných obyvateľov obce, a uctiť si hrdinov, ktorým bol pomník venovaný.

 

Evanjelizácia vo väzniciach – spoločenstvo Bétel

Cieľom je napĺňať verše z Evanjelia podľa Matúša 25, 35-36 „Lebo som bol hladný a dali ste mi jesť, bol som smädný a dali ste mi piť, prišiel som ako cudzinec a prichýlili ste ma, bol som nahý a priodeli ste ma, bol som chorý a navštívili ste ma, bol som vo väzení a prišli ste za mnou.”
Mladí zo spoločenstva prichádzajú do väzníc svedčiť svojim životom a svedectvami, modliť sa spolu s odsúdenými a slúžiť modlitbou chvál počas stretnutí a svätých omší. Počas tejto služby, slúžili už viac ako 500 odsúdeným. Jedným z cieľov tohto projektu je, aby odsúdení mohli vidieť svoje deti, dcéry, synov, manželky, manželov, rodičov . Ďalším z cieľov je povzbudiť odsúdených že aj keď sú zodpovední za to, že im teraz nemôžu byť oporou a pomáhať svojim rodinám, napriek tomu im môžu pomôcť modlitbou a naučiť sa používať silu modlitbu. Cieľová skupina ktorej sa venujú sú ženy a muži   od 14-99 rokov.

  
 

F6 vo väzniciach a detských domovoch –  spoločenstvo Čičava
Väznice túžia  prinášať svetlo Kristovho evanjelia aj na tie najtemnejšie miesta – do väzníc. Pretože „čo je svetu neurodzené a čím pohŕda, to si vyvolil Boh…“ (1. Korinťanom 1,28)
Detské domovy
kapelu F6 Boh pozýva hlásať evanjelium deťom z detských domovov. Veria že aj cez ich službu spoznajú a príjmu tieto deti Boha ako svojho Otca a Pannu Máriu ako svoju Matku.
Ich služba je rozhodnutím prichádzať k maličkým, úbohým, k ľuďom na okraji spoločnosti.

 

Benefičný koncert zboru Hosanna – spoločenstvo Hosanna
V Kostole sv. Františka z Assisi v Detve sa dňa 26. decembra 2018 o 18.00 hod. konal už piaty ročník Benefičného koncertu zboru Hosanna. Finančný výťažok z koncertu bol venovaný ľuďom v núdzi v Detvianskej farnosti. Dobrovoľným príspevkom sa podarilo vyzbierať 1 401, 80 eur. Medzi nami sú opustené matky s deťmi a mnoho rodín, ktorých životná úroveň sa skomplikovala z rôznych príčin, ako napríklad vážnou chorobou, stratou zamestnania, poškodením obydlia prírodnými živlami a pod., preto sme sa rozhodli aspoň malou čiastkou prispieť k zlepšeniu ich situácie.
Pri príprave koncertu sa podieľalo veľa ľudí, ktorí obetovali svoj čas, energiu a aj financie. Mnoho mladých nezištne pomohlo a opäť sa podarila krásna vec - potešiť ľudí piesňami, ktoré chválili nášho Pána Boha a spojilo veľa ľudí do spoločnej modlitby. Cieľom koncertu bolo poďakovať za dary, ktoré máme a zároveň poprosiť o pomoc pre iných.

 

Evanjelizácia sídliskovej mládeže - Piar Nitra

Martin – hlavný koordinátor tejto aktivity  sa roku 2018 zameral na evanjelizáciu sídliskovej mládeže Išlo o mladých, ktorí sú sociálne znevýhodnení, častokrát z neúplných rodín, s problémovým správaním a niekedy i s rôznymi závislosťami. Úspešne pre nich zrealizoval projekty "Sme na jednej lodi" a “Daj sa dokopy”. V rámci projektu "Sme na jednej lodi" revitalizoval s dobrovoľníkmi oddychový priestor pri rieke na Nábreží mládeže v mestskej časti mesta Nitra. Následná akcia zameraná na pochopenie dôležitosti spolupráce a angažovania sa v spoločnosti mala názov Živé človeče. Stretli sa na nej členovia spoločenstva, členovia samosprávy, občania mesta a mladí z prostredia sídliskovej mládeže. Ďalší projekt pre sídliskovú mládež s názvom “Daj sa dokopy” mal pomôcť mladým, ktorí podliehajú zlým návykom ako sú cigarety, drogy, alkohol, zlá životospráva. Pri pokusoch o pomoc sa osvedčilo, že pokiaľ sa im venuje niekto, koho berú ako vzor, javia záujem o zmenu zmýšľania, zapájania sa do športových aktivít a rozvíjania svojich talentov. Pravidelnú činnosť pre sídliskovú mládež rozvíjal cez každotýždeňové športové aktivity - futbal na sídlisku, turistika, tvorba evanjelizačných videí (napr.: https://www.youtube.com/watch?v=PgoQ9Cb3YCw&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2ZIcDtdo-kc-RJ5nmo7_b0j1hKbGGHwDRvxjhY_TtgI27gq-M8dNormHA) a v mnohých školách svedčil o živote "bez drôg". Počas realizácie projektov vzniklo spoločenstvo Tow meot, ktoré prioritne združuje sídliskovú mládež a jeho hlavnou víziou je evanjelizácia.

Žatva - laické ľudové misie – spolupracujúce spoločenstvá - Južania, Nové Mesto a Kairos, Revolution
Žatva - Laické ľudové misie - je projekt zameraný na angažovanie sa mladých dobrovoľníkov v mestách a obciach na Považí. Cieľom celého projektu je pripraviť v meste alebo v obci zaujímavý program, ktorého cieľom je návrat k pravým hodnotám ako láska, dobro, vzájomná úcta, praktická pomoc. Víziou je priniesť povzbudenie, praktickú pomoc a pozitívnu premenu do všetkých miest a dedín. Podstatou projektu je dobrovoľníctvo:

- pomoc rodinám a starším ľuďom, ktorý kvôli rôznym faktorom (finančným, sociálnym) nemajú priestor byť s rodinou alebo im nemá kto pomôcť v domácnosti.

- praktická pomoc - pomáha najmä starším ľuďom a sociálne slabším rodinám napríklad pri upratovaní ich domácností.

- pomoc mestám, v ktorých sa koná Žatva s verejnoprospešnými prácami

- návšteva sociálnych zariadení (Domovy dôchodcov, detské domovy, hospic)

- pomoc ľuďom bez domova - výchovné programy na základných a stredných školách v Trenčíne - kultúrny program pre mladých - pomoc farnostiam - motivačné prednášky a formácia, ktorá ma za cieľ priniesť obnovu farností.

V roku 2018 sa Žatva konala v meste Topoľčany v termíne od 27.-29.4.2018. Primárna cieľová skupina bola farnosť Topoľčany ale tiež široká verejnosť a rôzne sociálne a iné skupiny obyvateľov mesta Topoľčany. Tím Žatvy tvorila skupina 130 mladých dobrovoľníkov, ktorí sa venovali rôznym cieľovým skupinám: detskej službe a prvoprijímajúcim deťom, seniorom v domove dôchodcov, rómom v osade. Okrem toho sa časť dobrovoľníkov venovala praktickej pomoci v domácnosti pre ľudí ktorí sa už nevládzu starať o okolie svojich domov,  taktiež pomáhali pri čistení brehu rieky. Dôležitú úlohu zohrával aj evanjelizačný tím, z ktorého mladí nabrali odvahu a svedčili o Bohu v uliciach mesta a v miestnych baroch ohlasovali evanjelium. Súčasťou Žatvy bolo aj viacero udalostí pre rôzne cieľové skupiny: modlitebné raňajky pre poslancov mesta Topoľčany a zástupcov jednotlivých cirkví, evanjelizačný program pre mladých, Deň rodiny - pre všetkých obyvateľov mesta, v rámci tohto dňa bolo pripravených veľa offstage aktivít pre deti, koncert Lámačských chvál, ale aj vystúpenia detí z miestnej ZUŠky, nedeľné stretnutie celej farnosti, svedectvá a zhrnutie celej Žatvy a iné. Podujatie Žatva v Topoľčanoch prinieslo povzbudenie stovkám ľuďom, zasiahlo srdcia evanjeliom deti, mladých aj starých a pozitívne ohlasy na seba nenechali dlho čakať


    

Viac