« Späť

UpGrade - Zážitkový leadership

UpGrade - Zážitkový leadership

Pre všetkých, ktorí chcú pochopiť princípy vodcovstva cez zážitok, adrenalín, modlitbu, ZKSM chystá ďalší víkend UpGrade s názvom: Z Á Ž I T K O V Ý   L E A D E R S H I P, ktorý sa uskutoční 15.6.(piatok) - 17.6.(nedeľa) 2018 (so začiatkom v piatok o 18:00 a ukončením o 13:00 v nedeľu) v Otcovej stodole vo Važci. 

 

Tento seminár nebude o teórii !!! Seminár je určený pre animátorov/vedúcich spoločenstiev, ako aj pre ľudí, ktorí chcú vo svojom okolí niečo rozbehnúť, alebo viesť a nechcú počúvať len teórie, ale pochopiť cez praktickú skúsenosť o čom je LEADERSHIP.

Seminár poskytne účastníkom praktické poznatky ako aplikovať 4 základne imperatívy Leadershipu,
ako viesť tím/spoločenstvo, v ktorom sú rôzne typy osobností, ako rozvíjať potenciál svojho štýlu 
vodcovstva a pod.

Cena seminára:
člen ZKSM........... 35€
nečlen ............... 45€
Cena zahŕňa: ubytovanie na 2 noci s plnou penziou,
občerstvenie, pracovný zošit

 

REGISTRAČNÝ FORMULÁR
Registrácia je platná až po uhradení platby na číslo účtu: SK78 1100 0000 0029 2808 0094
Údaje k platbe:
Variabilný Symbol: 062018
Do poznámky: Meno a Priezvisko (účastníka seminára)

 

Seminár je organizovaný a zastrešený Združením kresťanských spoločenstiev mládeže o.z.

Lektori seminára: Eduard Filo a hostia

Viac