« Späť

Stretnutia s vedúcimi spoločenstiev

Stretnutia s vedúcimi spoločenstiev

Drahý/á vedúci/vedúca spoločenstva,

opäť Ťa srdečne pozývame na STRETNUTIA VEDÚCICH SPOLOČENSTIEV V REGIÓNE, ktoré sa uskutočnia na východnom (PREŠOV) a strednom (VAŽEC) Slovensku . Ak si sa nezúčastnil stretnutia v Trnave, prosím vyber si miesto, ktoré Ti hlavne geograficky, prípade časovo najviac vyhovuje.

Toto stretnutie bude zamerané na pomoc v hľadaní vízie a smerovania pre spoločenstvá, ako aj v motivácii a práci s členmi a dobrovoľníkmi. Týmto stretnutím tiež chceme vytvoriť príležitosť na osobné stretnutie, vzájomne povzbudenie, budovanie vzťahov a zdieľanie sa zo života vášho spoločenstva. 

REGISTRÁCIA NA STRETNUTIA
 
VAŽEC
KEDY: 24.11.2018, 10:00 – 14:00 (začiatok registrácie 9:30),
KDE: Otcova Stodola (Krátka 291, 032 61 Važec),
Prihlasovanie do 18.11.2018

 

PREŠOV
KEDY: 1.12.2018, 10:00 – 14:00 (začiatok registrácie 9:30),
KDE: KPC Jána Pavla II. (Švábska 22, 080 01 Prešov),
Prihlasovanie do 25.11.2018  

 

PROGRAM STRETNUTÍ:

9:30 registrácia,
10:00 privítanie, úvodné povzbudenie,
10:25  Kam kráča tvoje spoločenstvo - prednáška + praktická aplikácia             (Janko Buc),
11:15 prestávka a kávička,
11:30  Ako pestovať a zalievať vnútornú motiváciu - workshop             
           zameraný na motiváciu a vedenie dobrovoľníkov, 
13:00 aktuálne informácie o ZKSM,
13:30 obed,
14:00 záver.

 

Uvedomujeme si, že aj ty si spolu so svojim vedúcim spoločenstva kľúčový vo vedení a ovplyvňovaní mladých na Slovensku. Chceme Ti v mene ZKSM vyjadriť vďaku za tvoju službu, odhodlanie a nasadenie v práci s mládežou a pri šírení Božieho kráľovstva na Slovensku.

Viac