« Späť

Projekty IG ZKSM - Zelenšie lúky

Projekty IG ZKSM - Zelenšie lúky
Levočské Lúky je obec, nachádzajúca sa na periférii mesta Levoča, vzdialenej pár kilometrov. Žijú tu najmä obyvatelia rómskeho pôvodu a v posledných rokoch tu pribudli aj rodiny s veľmi nízkym sociálnym statusom. Verejný priestor je čistý, ale veľmi pustý, bez parku, lavičiek či detského ihriska. Má však potenciál a taktiež z jasných potrieb komunity vyplýva vytvorenie miesta určeného pre širokú verejnosť, ale i bezpečného a podnetného pre deti.
Ako spoločenstvo Lúčne kvety sme sa preto rozhodli podniknúť tieto kroky pre vybudovanie detského ihriska:
1. kontaktovali sme primátora mesta, ktorému sme predstavili projekt – prisľúbil nám materiálnu, personálnu, odbornú pomoc i finančnú podporu;
2. pripravili podklady na vytvorenie ihriska, zabezpečiť materiál na tvorbu a dobrovoľníkov na realizáciu;
3. vybrali sme miesto projektu – následne sa tu vybudovala oddychovo-športová zóna, vytvorením hracej plochy na loptové hry, osadením hracích bránok;
4. podarilo sa nám získať darcu s vyradenými detskými ihriskami, ktoré po renovácii opäť slúžia deťom na Levočských Lúkach;
Ako motív ihriska sme si vybrali farby mora. Jeho jednotlivé časti - preliezkový tunel, maják - vežu na šplhanie, lavičky na sedenie pre najmenších, sme teda namaľovali vo farbách mora. Spolu s dobrovoľníkmi a deťmi zo spoločenstva sme očistili pneumatiky od nečistôt, natreli farebným náterom a dekorovali drobnými kresbami morských živočíchov.
V auguste bolo detské ihrisko dokončené a bezpečnostne osadené na vybranej ploche.
 
 

Viac