« Späť

Projekty IG ZKSM - Týždeň pre rodinu

Projekty IG ZKSM - Týždeň pre rodinu

OC Snina, spoločenstvo BD: Týždeň pre rodinu

Dnešný svet je uponáhľaný, plný virtuálnych pomôcok a z medziľudských vzťahov sa vytráca vzájomná komunikácia a spolupráca. Preto sme chceli v našom meste v rámci svetového dňa rodiny poukázať na význam a dôležitosť rodiny, nevyhnutnosť komunikácie, stretávania sa mladých, a ukázať mladým krásu dobrovoľníctva, ktorým môžu zvýšiť kvalitu života vo svojom okolí.

V prvý deň nášho podujatia, ktoré začalo práve na Svetový deň rodiny, sme dali priestor rodičom a deťom. Rodičia s pozvaným hosťom o. Petrom Hraboveckým diskutovali na tému Láska v rodine v encyklike pápeža Františka Amoris laetitia a takisto na základe Hymnu na lásku z Listu sv. Pavla Korinťanom. Deti vo vedľajšej miestnosti sledovali rozprávku V hlave. Po nej nasledovala krátka diskusia, v ktorej sme sa pýtali detí, aké vlastnosti by chceli mať, pretože táto rozprávka mala aj motivačný a vzdelávací charakter. Cez veselé kreslené postavičky sa dozvedeli, prečo je lepšie byť vždy pozitívny, robiť dobré skutky a poslúchať rodičov a naopak, prečo sa neoplatí byť tvrdohlavý, nahnevaný, či príliš smutný.

Druhý deň bol viac o kreativite, pretože deti aj mladí rozvíjali svoje schopnosti na tvorivých dielňach. Vyrábali si kvety, hudobné nástroje, zvieratá. Následne sa animátori cez hry a otázky snažili vzdelávať deti a vštepiť im nové vedomosti z týchto oblastí, aby sa dozvedeli nové zaujímavosti. Mamičky si za ten čas zacvičili pri nenáročnom cvičení.

Nasledujúci deň sa uskutočnilo ďalšie podujatie, patrilo otcom a synom. Tí si upevňovali svoje vzťahy a zašportovali si počas hokejbalového zápasu. Zapojili sa chlapci od 5 rokov a muži do 50 rokov. Zápas bol veľmi tesný a niesol sa v priateľskom duchu, pretože starší a skúsenejší hráči pomáhali mladším pri spracovaní loptičky a streľbe na bránu.

Predposledný deň, počas ktorého sa stretli mamičky s najmenšími, bol o neformálnom vzdelávaní v spolupráci s Mamila o.z. a laktačnou poradkyňou Vierkou Hübnerovou na tému Dlhodobé dojčenie. Mamičky si vymieňali svoje rady a skúsenosti v tejto oblasti.

Týždeň rodiny sme ukončili spoločnou sobotou rodín v Animaterapeutickom jazdeckom centre Snina (AJC Snina), ktorého súčasťou je aj minizoo. Deti tam videli rôzne zvieratá a mali možnosť ich aj nakŕmiť. Kŕmeniu predchádzal výklad o tom, ktoré zviera čo môže konzumovať, aby nedošlo k uduseniu alebo nejakej chorobe. Následne sme sa presunuli k ohrade s koňom, kde nám inštruktorka ukázala čistenie koňa, česanie koňa, kŕmenie koňa a vysvetlila nám výhody jazdenia na koni. Po inštruktáži si mohol každý jednotlivo zajazdiť na koni. Podujatie sme zakončili pochutením si na guláši.

 

Viac