« Späť

Projekty IG ZKSM - Praktická služba

Projekty IG ZKSM - Praktická služba

Prakticka sluzba - Oblastné centrum Trenčín

Projekt s názvom Praktická služba sa podarilo zrealizovať spoločenstvu Nové mesto v rámci oblastného centra Trenčín. Veľmi nás teší, že sa ešte stále nájdu mladí ľudia ochotní pomôcť a priložiť ruku k dielu:

"Projekt sme uskutočnili vo farnosti Motešice. Naším cieľom bolo ísť ku konkrétnym ľuďom domov a byť im nápomocní v ich potrebách, napr. pri rýľovanie záhrady, umytie auta, natretie plota a ďalšie. Aby sme rodičom pomohli zabezpečiť viac voľného času, pripravili sme zároveň program pre deti. Počas neho sme im priviezli nafukovací hrad a športovali sme s nimi.

Našimi skutkami a prácou sme sa usilovali zmeniť aspoň čiastočne obraz o mladých ľuďoch v dnešnej spoločnosti. Prínos tejto služby vidíme najmä v oblasti komunikácie a v tom, že sme týmto spôsobom vytvorili priestor, aby každý dobrovoľník mohol objaviť svoje dary a využiť vlastný potenciál aj pre dobro druhých. Takýmto spôsobom sme sa snažili priniesť evanjelium a jeho radosť konkrétnymi skutkami.

Praktická služba zahŕňala aj sociálnu pomoc rodinám vo farnosti, dobrovoľnícke aktivity vo farnosti a okolitých obciach, dobrovoľnícka pomoc samospráve (natieranie plotov, mosta, lavičiek, zbieranie odpadkov a pod.).

Fotky z tohto projektu nájdete na našom facebooku ;)

Viac