« Späť

Projekty IG ZKSM - Nech je naše sídlisko krajšie

Projekty IG ZKSM - Nech je naše sídlisko krajšie

Nech je naše sídlisko krajšie.

Týmto projektom Interného grantu ZKSM sme sa usilovali povzbudiť mladých ľudí, aby dokázali vystúpiť zo svojho pohodlia a začali vnímať rôzne problémy svojho okolia. Vytvorili sme príležitosť na stretnutie mladých ľudí z nášho okolia a zapojili sme ich do zmysluplnej činnosti, zameranej na skvalitnenie životného prostredia.

Kláštor Dominikánov vo Zvolene na sídlisku západ je už 17 rokov. Je umiestnený v strede sídliska a tvorí dominantu medzi bytovkami. Každý deň okolo neho prechádza množstvo ľudí, keďže má sídlisko 10000 obyvateľov.

Steny kláštora boli znehodnotené posprejovanými maľbami, v okolí na trávnatých plochách, je mnoho neuprataného odpadu a znečistených plôch, ktoré potrebovali očistiť, upratať. 

Týmto projektom sme sa snažili nielen odstrániť spomínané nedostatky, ale aj kultivovať a skvalitniť okolie tohto prostredia. Vďaka grantu ZKSM i vďaka mladým dobrovoľníkom sa nám to vo veľkej miere podarilo. 

Viac