« Späť

Projekty IG ZKSM - Komunikuj efektívne.

Projekty IG ZKSM - Komunikuj efektívne.

SNV Važec Komunikuj efektívne

Komunikácia v spoločenstvách býva niekedy neefektívna a dochádza preto k nedorozumeniam, ktorým by sa dalo jednoducho vyhnúť.

Spoločenstvo Važec preto pripravilo víkendový formačný seminár s názvom Komunikuj efektívne, určený mladým zo spoločenstiev, na ktorom si mohli nielen otestovať svoje interaktívne schopnosti, ale tiež nadobudnúť nové komunikačné zručnosti od lektorky s niekoľkoročnou odbornou praxou.

Témy prednášok boli zamerané na tieto oblasti:

- Vzťahy medzi mladou a staršou generáciou;

- ako sa vyhovárame;

- voľný čas.

V rámci interaktívnych aktivít lektorka nahrávala každú dvojicu a po skončení aktivity prehrala všetky rozhovory, pričom  poukazovala na pozitívnu stránku i nedostatky komunikácie danej dvojice. Mladí si mohli prakticky vyskúšať riešiť problémové situácie formou dialógu, napr. ako vyjadriť, že sa mi niečo nepáči (názor alebo k konanie druhého), ako vyjadriť pochvalu v spoločenstve, ako komunikovať s autoritou, seberovným a mladším, komunikácia s/bez nátlaku. 

Viac