« Späť

Projekty IG ZKSM - Eko víkend

Projekty IG ZKSM - Eko víkend

Projekt Eko víkend, ktorý realizovalo spoločenstvo Nemecký Anem, bol zameraný na vzdelávanie hendikepovaných mladých ľudí od 15 rokov v oblasti nemčiny a environmentálnej výchovy. Tento projekt bol vyvrcholením celoročného úsilia spoločenstva o integráciu a vzdelávanie handicapovaných. Víkendové podujatie účastníkom poskytlo teoretické vedomosti v oblasti nemeckého jazyka, ochrany životného prostredia, a taktiež aj uvedenie získaných poznatkov do praxe s ohľadom na zdravotné obmedzenia účastníkov. Podujatie pozostávalo z prednášok a workshopov, ktorých vedľajším cieľom bola integrácia a teambuilding handicapovaných.

Účastníkmi 4-dňového podujatia, ktoré sa konalo v Smoleniciach, boli mladí ľudia prevažne z okolia Bratislavy. Počas neho sa naučili základy fungovania vodného hospodárstva, oboznámili sa s problémami znečistenia, ktoré negatívne vplýva na naše okolie. Taktiež si prakticky vyskúšali rôzne možnosti sekundárneho využitia vybraných materiálov (textil, papier). Počas podujatia prebiehala aj výučba nemčiny, ktorá tieto témy doplnila a rozšírila. 

Viac