« Späť

Projekty IG ZKSM - Deň spoločenstiev na Spiši

Projekty IG ZKSM - Deň spoločenstiev na Spiši

Zaži silu spoločenstva“ je mottom kampane  ZKSM, zameranej na podporu spoločenstiev. Tohto hesla sa chytili mladí zo spoločenstva Jerichove trúby v Spišskej Novej Vsi a pripravili Deň spoločenstiev na Spiši“.

Nebolo by však celkom presné  označiť ho jedným dňom, pretože v skutočnosti to boli dva dni s časovým odstupom.

Prvá časť podujatia, v ktorej členovia spoločenstva prehlbovali vzťahy medzi sebou a učili sa viac spolupracovať,  pozostávala z renovácie a zveľadenia prímestského lesného parku Šulerloch -  opravy zábradlí a kaplnky, obnovenia náteru lavičiek a vytvorenia táboriska s lavičkami, ohniskom a prístreškom.

Druhú časť tvoril už samotný Deň Spoločenstiev,  venovaný spoločenstvám zo Spišského regiónu. Na začiatku  spoločenstvá pracovali na vzťahoch vo vnútri spoločenstva počas  putovania do Šulerlochu, cez rôzne výzvy a úlohy určené na spoluprácu. Po príchode na miesto nasledovalo budovanie jednoty medzi spoločenstvami pomopcou aktivít na zoznámenie a spoločných hier a súťaží. Vyvrcholením tohto dňa bolo budovanie vzťahu s Bohom cez modlitbu a slovom o sile Kríža.

Deň spoločenstiev na Spiši bol dňom plným radosti zo spoločenstva, vytvárania nových priateľstiev, vďačnosti, úsmevov a budovania jednoty medzi spoločenstvami mladých. 

Viac