« Späť

PREDSTAVUJEME VÁM SPOLOČENSTVÁ ZKSM - SPOLOČENSTVO VEĽKÁ TÚŽBA

PREDSTAVUJEME VÁM SPOLOČENSTVÁ ZKSM - SPOLOČENSTVO VEĽKÁ TÚŽBA

 

 

 

 

 

 

 

 


Ivo, vedieš spoločenstvo Veľká túžba, ktoré pôsobí v Námestove. Prosím ťa, povedz nám zopár slov o vzniku tohto spoločenstva, o jeho začiatkoch a poslaní.

Spoločenstvo vzniklo pred pár rokmi po tom, ako sme absolvovali duchovné obnovy v Oravskom centre mládeže pod vedením o. Braňa Kožucha. Na začiatku sme boli 5 ľudia, ktorí sa veľmi túžili stretávať a spoločne modliť, zdieľať, duchovne rásť a povzbudzovať sa navzájom. Postupne sa k spoločenstvu pridávalo viac ľudí. Veľmi k tomu dopomohol mládežnícky spevácky zbor vo farnosti Námestovo, pretože prevažná väčšina členov spoločenstva boli členovia zboru a už mali vybudované priateľské vzťahy.
Poslaním spoločenstva je privádzať ľudí k Ježišovi, aby s ním mohli mať osobnú skúsenosť a osobný vzťah, zároveň je poslaním budovať komunitu ľudí z mesta a okolia a slúžiť v rámci farnosti, mesta, regiónu, či sebe navzájom.

Možno to niekedy vyzerá tak, akoby bola Orava trochu odrezaná od zvyšku Slovenska. Na druhej strane ľudia sú tu veľmi priateľskí, pohostinní, ochotní pomôcť, ľudia s otvoreným srdcom, čo sa v niektorých regiónoch dnes považuje skôr za ojedinelosť, či výnimočnosť. Chcem sa ťa opýtať, čo je vašou najväčšou výnimočnosťou, v čom je Veľká túžba jedinečná?     

Výnimočnosť nášho spoločenstva spočíva vo vášni pre Ježiša, v duchovnej húževnatosti a bojovnosti za to, aby každý, s kým sa stretneme zažil Boží prejav lásky, prijatia a záujmu. 


Je vo vašom regióne viac takýchto spoločenstiev ako ste vy? Sú mladí na Orave otvorení myšlienke spoločenstva modlitby, zdieľania či evanjelizácie?

V našom regióne je viac spoločenstiev a modlitebných stretiek, či skupiniek. Keďže bolo v našom regióne už veľa ľudí, ktorí svojou službou evanjelizovali a vyučovali a vďaka záslužnej práci o. Braňa Kožucha mladí na Orave sú hladní po spoločenstve, po priateľstvách s ľuďmi, ktorí zmýšľajú podobne a môžu im zdieľať to, čo prežívajú.


Stretávate sa alebo spolupracujete aj s inými spoločenstvami?

S inými spoločenstva mi sa stretávame na spoločných duchovných obnovách a takisto spolu slúžime na rôznych regionálnych, či národných podujatiach. Niektorí členovia fungujú aj v malých skupinkách vysokoškolských spoločenstiev v mestách, kde študujú.


Ako sa ty ako líder mládežníckeho spoločenstva pozeráš na mladých dnes? Čo mladým najviac chýba, aké sú najväčšie problémy či úskalia mladých? Ako im môže pomôcť také spoločenstvo, ako máš ty?

Mladí hľadajú miesto, kde môžu byť taký aký sú, bez nejakých prehnaných očakávaní správania sa. Zároveň si myslím, že častokrát potrebujú miesto, kde sa cítia dobre a sú prijatí, kde môžu osobnostne rásť a vzdelávať sa, zároveň však budovať priateľské vzťahy a zabávať sa.
Medzi úskalia považujem presýtenosť aktivít a možností rozvoja, čo jednak spôsobuje zahltenosť povinnosťami a aktivitami, či krúžkami a tak isto znižuje proaktívnosť mladých.


Čo by si povedal mladému človeku, ktorý Boha možno nepozná, ale vo svojom srdci hľadá niečo, čo presahuje hranice tohto sveta i života? Stretávate sa u vás s takýmito ľuďmi?

Povedal by som mu, čo som si v živote prežil a čo sa stalo, keď do môjho života vstúpil Boh a mal som možnosť budovať s ním vzťah, zároveň by som mu svedčil o tom, čo denne zažívam a zároveň by som ho pozval prísť na stretnutie nášho spoločenstva.


Čo by si chcel vidieť, keby si sa teraz mohol pozrieť na vaše spoločenstvo o desať rokov?

Chcel by som vidieť zdravé a pevné rodiny, mladých s vášňou hľadajúcich Ježiša Krista a meniacich svet. Chcel by som vidieť deti, ktoré od mala vstupujú do svojej identity a vedia kto sú a čo je ich poslaním. Chcel by som vidieť otcov, ktorý nemusia odchádzať za prácou mimo regiónu, ale môžu mať vzťah so svojimi deťmi. Chcel by som vidieť mesto a samosprávu, ktorá slúži svojím občanom. Chcel by som vidieť ľudí, ktorí sa tešia v živote a nie sú plní depresie a úzkosti, ale naopak plní radosti. 

Viac