« Späť

Predstavujeme vám spoločenstvá ZKSM - Spoločenstvo Srdce Leva

Predstavujeme vám spoločenstvá ZKSM - Spoločenstvo Srdce Leva

 

 

 

 

 

 

 

Spoločenstvo s názvom Srdce Leva sa venuje mladým v obci Liptovské Sliače, dedinke blízko Ružomberka. V rámci svojho voľného času sa jeho členovia venujú práci s deťmi a mládežou aj vďaka fungovaniu tunajšieho eLSe klubu. Miro, mohol by si sa s nami ako vedúci spoločenstva niekoľkými slovami podeliť o tvojom spoločenstve s tak vznešeným názvom? (stručná história, vízia, služba,...)

Históriu spoločenstva začali písať naši praotcovia, ktorí sa lopotili s mozoľmi na rukách,  modlili sa za náš kraj a prinášali obety. Už tu vyprosili ohromné množstvo milostí, ktoré my začíname žať. Pred nejakým časom Liptovské Sliače prechádzali obnovou v Duchu Svätom. Niektoré rodiny sa začali stretávať pravidelne v rodinnom dome. Boli to starí, mladí, deti i dospelí. Nehľadiac na vekové rozdiely, Duch Svätý začal robiť mohutné zázraky. Mladí však zatúžili po niečom ešte bližšom pre mladých. V tom čase sa jeden mladučký chlapec, Mário, chopil služby vedenia. Mladých viedol do spoločenstva najskôr cez spoločné aktivity ako korčuľovanie či volejbal a postupne sa v mladých srdciach udomácnila aj modlitba. Usporiadal púte do Medžugorie, a tak sme sa stali spoločenstvom, ktoré má vo veľkej úcte Božiu Matku a tiež špeciálne zameranie na osobu Ducha Svätého.

Názov Srdce Leva vznikal postupne v modlitbe. Tam sme túžili po srdci Kráľa kráľov a On sa k nám priznal. Odrazu sme boli Srdce Leva z Júdu. Chceli sme ísť k nemu naozaj blízko, a to nás menilo. Neskôr štyria naši členovia zo spoločenstva vstúpili do seminára, z toho dvaja budú vysvätení na kňazov už budúci rok. Mário, ktorý stál pri zrode spoločenstva je jedným z nich. Ďalší dvaja budú vysvätení onedlho po nich, ak to bude Božia vôľa.  Prosím o modlitbu za všetkých. 

Fungovali sme v dvoch základných skupinkách: Srdce Leva 1 a Srdce Leva 2. Obidve skupinky sa však dostali do stavu, keď v nich ľudia pocítili, že chcú ešte plnohodnotnejšie prežívať čas v spoločenstve. No a náš dokonalý priateľ Duch Svätý úradoval a delil. Tak sa začala plniť naša vízia budúcnosti a Srdce Leva sa opäť rozdelilo. Teraz ho tvorí päť skupiniek. Každá skupinka má svoj charakter blízky jej členom. V mariánskej skupinke je napríklad možnosť ísť na „rande“ s mamou Máriou, v chválovej môžu mladí „vliezť pod perinu“ uctievania, v pripravovanej rodinnej skupinke budeme zdieľať rodinný život s manželskými pármi. Máme to teda pestré :) Snažíme sa všetci spolu tvoriť rodinu. Učíme sa odpúšťať si, milovať tak, ako milovali prví kresťania, spolupracovať, duchovne rásť. Každoročne si vyberajú ďalší a ďalší naši mladí formáciu vo Važci na animátorskej škole, alebo GODZONE school. Snažíme sa zapaľovať srdcia ľudí v našej farnosti cez našu duchovnú službu i cez dobrovoľníctvo. Viera nám všetkým zmenila život k lepšiemu. Fungujeme takto už 7 rokov.

 

Čo vnímaš ako poslanie vášho spoločenstva a v čom vidíš jeho najlepšie ovocie?

Pre Otca je myslím najsladšie ovocie priateľstvo a duchovné povolania. A v neposlednom rade to, že mnohí členovia spoločenstva si medzi sebou našli celoživotných partnerov, začali tvoriť rodiny. Srdce Leva je tým živé, prináša život, naše potomstvo, našu budúcnosť. Tvoríme jedno srdce a sme jedna rodina, aj keď sa delíme. A delíme sa preto, aby sme vedeli prijať ďalších nových ľudí. V menšej skupinke je pre človeka jednoduchšie sa adaptovať, otvoriť a prijať pravdu, že je Božím vyvoleným.

 

Si pracujúci muž, manžel, otec a líder spoločenstva v jednom. Čo je pre teba najdôležitejšie pre to, aby si to všetko dokázal zodpovedne zvládať?

Uvedomujem si autoritu, ktorú mi odovzdala absolútna Autorita – Nebeský Otec. Osobne si myslím, že to nezvládam dokonale, že nie som vhodný na vedenie. No Duch Svätý si asi myslí opak. Prekonáva a dopĺňa moje nedostatky. Duch Svätý mi hovorí, že kto, ak nie ty a myslím, že som vo vedení preto, lebo to chce práve On. A keby som nemal okolo seba skvelý vodcovský tím, naše jadro, asi by to tak nebolo. Veľa mi dáva aj moja skvelá manželka, ktorá ma v mnohom prerastá a často pripomína, keď je potrebné urobiť zmenu, ísť ďalej či meniť stereotyp.      

     

Ako spoločenstvo fungujete pomerne blízko Ružomberka a v tejto oblasti je viacero mládežníckych spoločenstiev. Ako sa vám darí v spolupráci? V čom vidíš najväčšiu výzvu pre tunajšie spoločenstvá?

V Liptovských Sliačoch mávame raz mesačne chvály, v sobotu večer po prvom piatku vo farskom kostole. Je to priestor, kde môžeme ako spoločenstvá spoločne chváliť Nebeského Otca, lebo je dobrý. Chvály navštevujú aj mladí zo spoločenstiev z Ludrovej i z Ružomberka. Rozhodli sme sa zorganizovať aj pre nich po chválach agapé, aby sme sa tak viac spoznali. Tiež sme boli pozvaní ako spoločenstvo slúžiť viackrát modlitbou príhovoru a modlitbou chvál iným spoločenstvám. No radi si necháme poslúžiť aj inými spoločenstvami na víkendovkách. Ako podstatné v rámci spolupráce vnímam to, že sa stretávame so spoločenstvami na Spišnete vo Važci, kde môžeme tráviť čas spolu. Myslím, že cez tieto stretnutia sa robia plány spolupráce do budúcnosti, organizuje sa zabezpečenie lokálnych aj národných podujatí. Radi sa angažujeme nielen ako účastníci týchto podujatí, ale ak to ide, aj ako dobrovoľníci.

 

Vaše spoločenstvo pomáha pri formovaní mladých prostredníctvom nízkoprahového klubu (eLSe klub), ktorý funguje vo vašej obci. Mohol by si nám priblížiť úlohu tohto klubu u vás a tiež jeho fungovanie?

Klub už viac než 4 roky vedie moja manželka, ktorá má okolo seba skvelých mladých. Pri jeho otvorení sme mali veľké ideály, ako sem pritiahneme mládež z ulice, naštartujeme evanjelizáciu. Plán sa nám však nenaplnil celkom podľa vtedajších očakávaní, aspoň čo sa týkalo ich kvantity. Napriek tomu niekoľko mladých prišlo do nášho spoločenstva práve vďaka klubu. Na začiatku sme mali 45 dobrovoľníkov, dnes nás je do 10 stálych dobrovoľníkov. Vnímam, že je to dobré práve takto. Sú to ľudia, ktorým pre prácu v klube a podujatia s ním spojené naozaj horí srdce. Každý člen spoločenstva nemusí nevyhnutne inklinovať k dobrovoľníckej práci, aj keď ja osobne to v mojom živote vnímam ako samozrejmosť. Ak sme zapálení pre Pána, túžba slúžiť je úplne prirodzená. Keď však treba pomôcť, ostatní zo spoločenstva tiež priložia ruku k dielu.

Úlohou klubu je byť tu pre iných, slúžiť z čistej lásky k Pánovi. Uskutočňujeme to tak, že priestory klubu sú tu pre malých aj veľkých vždy, keď sa nájde dobrovoľník, ktorí ich obslúži. Otváracie dni a hodiny sú aktualizované na našej facebookovej stránke eLSe klub. Organizujeme aj väčšie podujatia: ples, letný denný detský tábor, Rodinnú nedeľu, Kinderfest a charitatívny Dobročinný adventný večierok.

 

Čo je pre teba najvzácnejšie v práci s mladými ľuďmi? Keď sa pozrieš na mladých Slovenska, čo vidíš?

Otvorené priateľstvá, chuť slúžiť, byť darom pre okolie. Vidím, že každý sa môže rozhodnúť, či vyjde zo svojho pohodlia a prekoná seba, urobí niečo viac, ako je bežné, či prekročí svoje hranice. Zmysel a najvyššiu pridanú hodnotu to má vtedy, ak to všetko realizujeme v Jeho réžii. Niektorí mladí si za tým stoja, idú pevne rozhodnutí prekonať svoju pohodlnosť a vznikajú nové skvelé projekty. Fascinuje ma dravosť mladých a radikálnosť v zriekaní sa starého. 

 

Aká je podľa teba najcennejšia vlastnosť mladých ľudí? V čom je ich najväčší potenciál?

Vďaka tomu, že dnešná mládež nebola priamo zasiahnutá komunizmom, vyprcháva zo Slovenska postupne dedičstvo otrockého národa a prebúdzajú sa do tvorivosti, kreativity. Poznám mnoho skvelých mladých, ktorí svoje talenty neustále s radosťou rozvíjajú. Vidím, ako nás prerastajú. Vidia možnosti tam, kde my sme už prestali hľadať. V mladých je nádej Slovenska, nádej v prebudenie Európy.

 

Čo by si chcel vidieť, keby si sa mohol pozrieť na tvoje spoločenstvo o desať rokov?

Vidím, ako Srdce Leva plní Božie sny. Otec o nás sníva niečo krásne a my to plníme. Vidím, že počúvame Jeho hlas. Jeho pravidelnými návštevami sme premieňaní a sme stále bližšie. Radosť a svätosť je úplne prirodzená a iné medzi nami nenájdete. Hlboká múdrosť preniká každého člena. Zo Srdca Leva prúdi obrovské požehnanie. Dotyk Boží cítiš aj ty, stačí že čítaš tieto riadky a vieš, že Srdce Leva je niečo, čím ťa chce Otec pozdvihnúť, ukázať ti svoju dobrotu a lásku. To, že aj ty si v Jeho srdci, že ťa dokonale miluje, že aj ty si Srdce Leva.

PS: ABBA, Ocko, veľká vďaka ti za ZKSM. Vďaka Vám všetkým, ktorí ste tvorili a tvoríte ZKSM. Vyprosujem u Nebeskej Matky, patrónky nášho spoločenstva, prežívanie dokonalej radosti, aby vaša služba bola odmenená.

 

 

 

Viac