« Späť

PREDSTAVUJEME VÁM SPOLOČENSTVÁ ZKSM - SPOLOČENSTVO SION

PREDSTAVUJEME VÁM SPOLOČENSTVÁ ZKSM - SPOLOČENSTVO SION

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Peťo vedieš spoločenstvo Sion, ktoré vzniklo spojením viacerých obcí v regióne Hont. Je o vás známe, že ste multigeneračným spoločenstvom, ktoré má svoj domov v malej dedinke na fare v Teranoch. Prosím ťa, prezraď nám čo vás podnietilo založiť spoločenstvo a aké je vaše poslanie resp. vízia ?
Založeniu spoločenstva predchádzali na jednej strane dosť výrazné zmeny v mojom osobnom - duchovnom živote, ktoré sa udiali v priebehu r. 2015. Spomeniem len v krátkosti to, že som v januári 2015 prvý krát zažil osobne modlitbu chvál (ESPÉ - Synagóga v Leviciach), toto ma nadchlo natoľko, že som sa snažil zorganizovať niečo podobné aj v našej farnosti. Ďalší kľúčový prvok je to, že som sám zažil spoločenstvo (Spol. ONE - B. Bystrica) so všetkým čo k tomu patrí (modlitba, zdieľanie, spoločný čas na chate, v prírode...). Samotné založenie spoločenstva sa zbehlo (z môjho pohľadu) extrémne rýchlo (18. 9. som verejne vyhlásil že je to “dlhodobý cieľ” a 17. 10. - o necelý mesiac sme už mali prvé otvorené stretnutie), čiže mi postupne “doplo” že to Otec pripravoval už dlhší čas a ja som len “posledné koliesko”, ktoré zapadlo do stroja a ten začal fungovať. Dodatočne som sa dozvedel, že sa niekoľko ľudí x-rokov dozadu modlilo za vznik spoločenstva a tiež organizátori spomínaných chvál v Levickej synagóge sa modlili, aby sa našiel aspoň jeden, ktorý to potiahne ďalej. Čiže sa dá povedať, že spoločenstvo je vymodlené. Je namieste povedať, že spoločenstvo nevediem sám, ale ďalším kľúčovým “kolieskom” v “stroji” je Dominik Belica - jemu dal Otec na srdce spoločenstvo oveľa skôr ako mne. Dominik zastupuje názory a potreby mladších generácií a to je pre multigeneračné spoločenstvo podľa mňa kľúčové. Vízia a poslanie spoločenstva je hlavne prinášať jednotu medzi generáciami, ale tiež “chválovú kultúru” (modlitbu chvál), atmosféru neba, vytvárať rodinu a rozširovať hranice Božieho kráľovstva - (nová) evanjelizácia (hlavne so zameraním na región Hont). Snažíme sa vytvárať jednotu nie len medzi generáciami, ale tiež medzi denomináciami. Modlitba chvál je podľa mňa veľmi vhodný prostriedok ako sa vieme zjednotiť na úrovni viacerých generácií a zároveň aj denominácií. Veľmi nás potešilo a povzbudilo, keď Svätý otec František približne rok po založení nášho spoločenstva (29.10.2016) vyhlásil, že “Jednota medzi starými a mladými je pre mňa výzvou tejto chvíle pre Cirkev” (viď:RadioVaticana) - tým v potvrdil opodstatnenosť vízie nášho spoločenstva.

2. Mnohí ľudia strednej a staršej generácie na Slovensku túžia po kresťanskom spoločenstve. Na Slovensku je trendom, že väčšinou vznikajú mládežnícke spoločenstvá. Vedel by si nám priblížiť ako vy žijete multigeneračnosť v spoločenstve? Ako dokážete fungovať a budovať jednotu medzi rôznymi generáciami v službe a aktivitách spoločenstva?
Aj ja som zažil na vlastnej koži, že pre hľadajúceho / obráteného človeka, ktorý už stratil status “mladý” je ťažké nájsť si spoločenstvo, resp. miesto pre duchovný rast a formáciu. Pri zrode nášho spoločenstva stálo viacero generácií a preto bolo pre nás prirodzené a samozrejmé, že jedna z hlavných vízií bude multigeneračnosť. Multigeneračné spoločenstvo má množstvo výhod - jednak tie praktické, ale tiež rôznosť názorov a životných skúseností je pri správnej komunikácii prospešná pre budovanie a stabilitu spoločenstva. Okrem malých stretiek sú v podstate všetky naše stretnutia multigeneračné, kde sa snažíme fungovať ako rodina: “mamy” sa postarajú o jedlo, staršie deti sa postarajú o mladšie (detský kútik), dospelí členovia sionskej rodiny pomáhajú pri organizovaní, upratovaní atď. Každý sa podľa svojich schopností a síl snaží zapojiť. Okrem otvoreného stretnutia Chvály HONT organizujeme filmové stretnutia “Sion CINEMA”, ktoré sa nesú viac v rodinnom duchu.

3. Každý mesiac organizujete otvorenú modlitbu chvál, na ktorú pozývate ľudí z okolia, regiónu i z rôznych denominácii. Ako vnímaš spoluprácu rôznych denominácii vo vašom regióne?
Úroveň spolupráce rôznych denominácií je rozdielna pre každú farnosť, resp. obec. U nás to myslím nie je zlé, no stále je veľký priestor pre zlepšovanie :) Otvorené stretnutia ktoré propagujeme ako ekumenické majú ešte (denominačným zložením) ďaleko od ekumenických v pravom zmysle. Zúčastňujú sa na nich viacmenej katolíci a len malé percento sú ľudia z iných denominácií (hlavne evanjelici a.v.). Spolupráca je tiež závislá od konkrétnych kňazov - ako sa k tomu stavajú a tiež od jednotlivcov. Organizačný tím festivalu Hontfest je tento rok ekumenický, takže na úrovni konkrétnych ľudí je spolupráca dobrá.

4. Ako sa ty, ako líder spoločenstva, pozeráš na mladých ľudí dnes? S čím podľa teba najviac zápasia ? Ako im môže pomôcť vaše spoločenstvo?
Žijeme vo veľmi rýchlej dobe, plnej uponáhľaných ľudí a sociálnych sietí, kde sa snažia ľudia súťažiť medzi sebou v zápale o dosiahnutie úspechu, udržanie práce, rodiny, partie atď. To prináša so sebou o.i. aj to, že ľudia sa snažia prezentovať len v tom najlepšom svetle a akoby tu nebol priestor, či pochopenie pre “ľudskosť” - to že sme ľudia a robíme aj chyby, že nikto nieje dokonalý. Dôsledkom je okrem iného, že ľudia “nosia masky” - nesprávaju sa prirodzene, pretože sa boja (veľa krát opodstatnene), že by boli terčom výsmechu či neporozumenia a odmietnutia. Zakrývajú svoje zranenia, slabosti a pády maskou v domnení, že len oni sú takí zlí, nechopní atď. Pritom každý človek má svoje dobré aj zlé stránky. Z vlastnej skúsenosti viem, že spoločenstvo môže človeku výrazne pomôcť v sebaprijatí, spoznaní svojej skutočnej hodnoty a poslania, či zmyslu života. Spoločne to ide proste ľahšie :) Verím, že každý človek je výnimočný, v Božích očiach veľmi vzácny, nenahraditeľný a nesmierne milovaný. Toto sa snažíme aplikovať aj v spoločenstve - snažíme sa prijať každého človeka takého aký je, nenosiť masky, ale sa správať prirodzene. Svoje vlastnosti a talenty potom využívať na budovanie vzťahov, spoločenstva a Božieho kráľovstva. Ďalšia vec je, že veľa (mladých) ľudí nepozná zmysel života - nepoznajú dôvod prečo sú tu, kam smerujú a čo je ich poslanie. Naše spoločenstvo môže pomôcť (nie len mladým) ľuďom v tom, že tu môžu nájsť miesto prijatia, naozajstných priateľov - bratov a sestry (nie len pre pekné chvíle, ale aj pre ťažké časy), miesto pre duchovnú formáciu a v podstate zmysel života - v Ježišovi Kristovi. Spoločne chceme napredovať v láske k Bohu, medzi sebou navzájom a tak tvoriť “SION FAMILY” (rodinu siončanov), kde je “hlava rodiny” Nebeský Otec. 

5. Čo by si chcel vidieť, keby si sa teraz mohol pozrieť na vaše spoločenstvo o desať rokov?
Chcel by som vidieť stabilné spoločenstvo - veľkú a zdravú rodinu. Spoločenstvo, ktoré má zrelých členov - “dospelých” v láske k bratom a sestrám, stále viac smädných po Bohu. Spoločenstvo, ktorého členovia s radosťou slúžia ľuďom a evanjelizujú hlavne svojim životom. Spoločenstvo, ktoré má svoj vlastný chválový tím, alebo kapelu a vyspelých lídrov. Spoločenstvo, ktoré už nepokrýva “celý Hont”, pretože už existuje veľa podobných spoločenstiev v regióne, ktoré spolupracujú na budovaní Božieho Kráľovstva (nie len na Honte, ale na celom Slovensku).

Viac