« Späť

Predstavujeme vám spoločenstvá ZKSM - Spoločenstvo Pavol

Predstavujeme vám spoločenstvá ZKSM - Spoločenstvo Pavol

 

 

 

 

 

 

 

Janko, Spoločenstvo Pavol, ktoré vedieš, sa nachádza v jednom z najznámejších pútnických miest na Slovensku, v Levoči. Ako vnímaš úlohu vášho spoločenstva v tomto meste?

Našou víziou je prispievať k obráteniu ľudí k Bohu v našom meste, k jednote medzi kresťanmi a pomáhať mladým ľuďom spoznať živého Boha.

 

Vaše spoločenstvo patrí, aspoň z môjho pohľadu, medzi najaktívnejšie spoločenstvá na Spiši. Každý mesiac organizujete otvorené formačno-modlitebné stretnutia, realizujete rôzne dobrovoľnícke aktivity, pomáhate počas hlavnej púte na Mariánskej hore, iniciujete spoluprácu medzi spoločenstvami v okolí Levoče,...čo je vaším hlavným „hnacím motorom“ do všetkých týchto služieb?

Hnacím motorom by mala byť láska, ako to vidíme u apoštola Pavla. Jeho slovami by som to zhrnul „lebo nás ženie Kristova láska“. Ak naša služba vyzerá zvonku veľkolepo, nie je to vďaka našim talentom, šikovnosti, výberom skvelých ľudí, ale som presvedčený, že je to hlavne z Božej milosti. Je to Jeho dielo, Jeho ovocie, nie naše. Verím, že Boh sa nás aj dnes pýta:  „Myslíš to so mnou naozaj vážne?“ Ak sa rozhodneš naozaj kráčať s Ježišom, začneš prirodzene prinášať ovocie.

 

Ako sa ti darí zvládať toľko úloh - manžela, otca, lídra spoločenstva, zamestnanca? Čo považuješ vo svojej službe za najdôležitejšie?

Myslím, že najdôležitejšie je robiť všetko tak, aby sa to páčilo Bohu. Môj syn ma 9 mesiacov a viem, že som povolaný byť dobrým otcom a manželom. Kým môj syn nevyrastie, moja služba v spoločenstve nebude môcť byť taká, ako v obdobiach, keď sme nemali dieťa, alebo som bol slobodný. V každom období si musíme prehodnotiť priority a nachádzať správne miesta, kde máme byť.

 

Keďže ťa poznám dlhší čas, viem, že ste si vo vašom spoločenstvo prešli rôznymi, i ťažšími obdobiami. Aký je podľa teba najlepší spôsob predchádzať vyhoreniu a na druhej strane, ako prekonávať znechutenia, resp. chvíle, keď máš chuť to „zabaliť“?

Čím viac sme boli zameraní na Ježiša, tým viac to bolo dobré. Dokonca aj keď to zdanlivo vyzeralo veľmi zle. Keď sme sa nezameriavali na to, ako to zdanlivo vyzerá, ale hľadali Ježišov pohľad, On menil náš plač na radosť. Takže tým najdôležitejším je Ježiš, bez Neho to nemá zmysel. Väčšinou nás nepriateľ vedie do úplnej pasivity v službe alebo nás službou chce zničiť. Treba si vedieť dopriať oddych, užívať si život ako Božie deti, no nezabúdať na povolanie, ktoré sme dostali.

 

Čo považuješ za svoju hlavnú úlohu v spoločenstve? Ako by mal podľa teba vyzerať ideálny líder?

Každý líder má svoj špecifický charakter a povolanie pre miesto, kam je poslaný. Ideálny líder by podľa mňa nemal byť bez chyby, mal by milovať Ježiša, Jeho slovo a zachovávať ho.

 

Jednou z vašich hlavných podujatí, ktoré pravidelne organizujete, sú otvorené stretnutia v minoritskom kostole v Levoči. V čom je ich najväčší prínos?

Najväčší prínos týchto stretnutí vidím v ohlasovaní Božieho slova a individuálnej službe ľuďom, napr. v rozhovoroch, spovediach a modlitbách.

 

Ste spoločenstvom, ktoré hľadí ďalej za hranice svojej farnosti, resp. mesta, čo vidieť aj vo vašej otvorenosti a spolupráci s inými spoločenstvami. Prečo je podľa teba spolupráca tak dôležitá? Oplatí sa do toho investovať toľko času, energie, vybavovania,...?

Niekedy to stoji aj určitú námahu, ale radšej by som sa na to pozeral tak, že stretávame bratov a sestry, ktorí poznajú Ježiša. To už nie je až taká námaha. Je to v prvom rade radosť zo spoločenstva a účasti na spoločných modlitbách. Mňa osobne veľmi povzbudí, keď ostatní bratia z iných miest prežívajú podobné obdobia ako ja. Musíme sa usilovať o jednotu medzi nami a súčasne aj medzi ďalšími nekatolíckymi bratmi a sestrami.

 

Ako by si chcel, aby vyzeralo Spoločenstvo Pavol o päť rokov?

Chcel by som, aby ľudia veľmi milovali Ježiša. Nemuseli by mať žiadnu veľkú službu, ani by ich nemuselo byť veľa. Ale ak budú milovať a poznávať nášho Boha, bude to skvelé. Ohlasovanie Božieho slova by malo byť stále súčasťou spoločenstva Pavol.

 

 

Viac