« Späť

Predstavujeme vám spoločenstvá ZKSM - Spoločenstvo Nové mesto

Predstavujeme vám spoločenstvá ZKSM - Spoločenstvo Nové mesto

 

 

 

 

 

 

 

 

Richard, si vedúci v spoločenstve, ktoré má takmer totožný názov s názvom vášho mesta. Zároveň tento názov pôsobí aj symbolicky – Nové mesto. Mohol by si nám povedať niekoľko slov o jeho vzniku a fungovaní?

Spoločenstvo vzniklo v roku 2009, keď sa skupinka mladých ľudí začala stretávať, modliť a snívať o Novom Meste nad Váhom ako meste, ktoré bude premieňať Boh.  Názov spoločenstva odzrkadľuje našu túžbu, aby naše mesto a všetky mestá a obce v okolí dostali nový život a boli premenené Bohom. Postupne sa však v okolí Nového Mesta začali vytvárať nové malé spoločenstvá a Boh nám začal do sŕdc vkladať myšlienky spolupráce a jednoty. Tak v roku 2012 vzniklo spoločenstvo v takej podobe, v akej je dodnes a funguje vo viacerých mestách a obciach v dekanáte. Centrom činnosti zostalo Nové Mesto nad Váhom, kde mávame každý mesiac otvorené modlitebné stretnutia NM chvály  či stretnutia spoločenstva.

 

Keď sa naň pozrieš dnes s odstupom času, čo vnímaš ako vaše najväčšie víťazstvo a čo je pre vás najväčšou výzvou? Čo je najväčšou výzvou pre teba voči spoločenstvu?

Za najväčšie víťazstvo považujem v prvom rade každé jedno odovzdanie života Bohu ľudí zo spoločenstva, ale tiež moment keď sme sa spojili s viacerými spoločenstvami v dekanáte do jedného. Myslím si, že toto bol čas, keď nás Boh učil, že nemáme bojovať každý na svojom bojisku, ale máme kráčať v jednote, a tak vstúpime do nového požehnania.

Čo sa týka výzvy, máme túžbu, aby v každom meste a obci nášho dekanátu vznikla malá skupinka a keďže má náš dekanát až 16 farností, považujem to za veľkú výzvu :)

Najväčšou výzvou voči spoločenstvu je pre mňa byť príkladom vo viere, službe a láske. Myslím si, že ako lídri potrebujeme byť autentickí, aj keď to nie je vždy najľahšie.

 

Ako vnímaš svoju úlohu v spoločenstve? Čo je hlavným poslaním lídra, resp. vedúceho v takomto spoločenstve?

V prvom rade sa ešte necítim ako veľmi skúsený líder, pretože lídrom celého spoločenstva som sa stal približne pred polrokom. Dovtedy som síce pôsobil vo vodcovskom tíme a mal som na starosti viaceré veci, ale viesť celé spoločenstvo je veľká zodpovednosť, v ktorej sa potrebujem učiť stále kráčať. Tu vidím veľkú oporu práve v ľuďoch, ktorí sú pri mne, pomáhajú mi rásť a posúvajú ma ďalej. Poslanie lídra je modliť sa za víziu, niesť ju a odovzdávať spoločenstvu, ktoré potom kráča podľa nej. Samozrejme, to všetko musí vychádzať z intímneho vzťahu s Bohom, lebo to je základ pre všetko a na tom to všetko stojí a padá. Pre mňa osobne je to poslanie dávať ľudom priestor rásť, hľadať ich talenty a uvoľňovať ich v službe, ale aj v ich životoch.

 

Mnoho mladých v súčasnom svete trávi čas „lacnou“ formou zábavy a dalo by sa povedať, že zabíjajú voľný čas, alebo často ho aj „zapíjajú“. Práve čas je však pre mnohých nedostačujúcou potrebou, je čímsi veľmi vzácnym v súčasnej dobe. Ako využívate čas vy v spoločenstve, čomu ho najviac venujete?

Hm, uvedomujem si, že stíhať prácu, školu, rodinu aj spoločenstvo nie je vždy najjednoduchšie. Potrebuje to múdrosť a hlavne dobre stanovené osobné poslanie v živote. Väčšina lídrov nepracuje v spoločenstvách na plný úväzok, a tak venovať sa na plno spoločenstvu popri už spomínaných veciach nie je ľahké. Napriek tomu sa to dá, ak ty a tvoja rodina ste nastavení tak, že služba je vaše poslanie.  Keďže v spoločenstve máme ľudí, ktorí ešte študujú a tiež pracujúcich, fungujeme hlavne počas víkendov, keď mávame stretká a tiež väčšinu služby. Čas venujeme našim stretkám v spoločenstve, víkendovkám, ale aj službe NM modlitbami chvál, prípravou a obnovami pre birmovancov, evanjelizačnými výjazdmi do farností, stretávaním sa so spoločenstvami na Považí, strategickými modlitbami. Popri všetkom sa snažíme budovať v spoločenstve rodinu - priateľstvami, výletmi, spoločnými podujatiami.

 

Máte nejaké odporúčania, tipy, námety, ako sa priblížiť mladým ľuďom? Aké sú vaše skúsenosti?

V dnešnej dobe je potrebné s mladými ľuďmi tráviť čas a ukázať im, že ešte existujú pravé priateľstvá. Veľakrát mladým chýba práve toto a my im to túžime odovzdať.  Rozprávať sa s nimi, byť otvorení v rozhovoroch. Tiež ich prijímať takých, akí sú a nekritizovať ich za každú vec. Ukázať mladým, že sa to v dnešnej dobe dá aj inak, že je tu možnosť mať radostný život, mať priateľov, ktorí ich podržia aj keď prídu ťažké chvíle. V tomto všetkom je to o príklade, ktorí im dávame. Sv. Ján píše: „Podľa toho spoznajú všetci, že ste moji učeníci, ak sa budete navzájom milovať.“ Ukazovať im silu spoločenstva v láske, radosti a odhodlanosti, lebo tieto veci nedokážeme „zahrať“, ale je to niečo čo buduje Boh a z vlastnej skúsenosti môžem povedať, že ak mladý človek vidí pravé priateľstvá, ktoré sa na nič nehrajú, niečo to s ním spraví a túži ich mať aj vo svojom živote.

 

Čo je pre teba najväčšou vzácnosťou vášho spoločenstva?

Najväčšou vzácnosťou sú pre mňa vzťahy, ktoré máme v spoločenstve. Zmenu som najviac pocítil, keď sme začali v spoločenstve hovoriť o budovaní rodiny. Chceli sme, aby každý, kto príde do spoločenstva zažil prijatie a lásku. Aj keď budovať duchovnú rodinu a prinášať kultúru úcty nie je  ľahké, verím, že ak chceme v spoločenstve rásť a žiť úprimný vzťah s Bohom, úcta je pre nás niečo prirodzené, pretože túžime milovať tak, ako Ježiš miluje nás. V tomto nastavení potom dokážeme spolu lepšie slúžiť a prinášať Božie kráľovstvo.

 

Sú vo vašom okolí nejaké ďalšie mládežnícke spoločenstvá? Rozvíjate s nimi vzťahy, resp. spolupracujete medzi sebou?

Stretávame sa a spolupracujeme s viacerými spoločenstvami v regióne Považia a Hornej Nitry, kde sme vytvorili silnú spoluprácu. Pravidelne sa stretávame s lídrami na Považí a spoločne premýšľame, ako priniesť evanjelium do našich miest. Ovocím tejto spolupráce sú pravidelné stretnutia spoločenstiev na Považí, strategické modlitby na rôznych miestach regiónu a najnovšie aj ŽATVA – víkendová evanjelizácie vo farnostiach v našom regióne. 

 

Čo plánujete v spoločenstve na ďalší rok?

Chceme sa viac zamerať na odkrývanie darov, ktoré majú ľudia v spoločenstve a vytvárať priestor, aby každý člen našiel svoje miesto v službe. Okrem budovania rodiny teda prechádzať viac do služby „von“. Určite chceme naďalej organizovať otvorené modlitebné stretnutia spoločenstva – NM chvály, robiť evanjelizačné výjazdy do ďalších farností v našom dekanáte a tiež venovať sa príprave a formácií birmovancov.

 

Otázka na záver, keby si sa mohol pozrieť na Spoločenstvo Nové mesto o desať rokov, čo by si chcel vidieť?

Chcel by som vidieť množstvo mladých, ale aj starších kresťanov, ktorí budú stále viac milovať Boha, dozrievať a prinášať Božie princípy presne tam, kde žijú. Bol by som veľmi rád, keby ľudia nebrali spoločenstvo len ako „aktivitu na určitý čas“, ale ako miesto, kde môžu rásť celý život. Tiež by som chcel, aby sme sa raz mohli stretávať ako rodiny už aj s našimi deťmi, modliť sa a slúžiť spolu. No a samozrejme túžim, aby každé mesto v našom dekanáte bolo Novým Mestom, kde bude Boh na prvom mieste.

Viac info o spoločenstve nájdete na www.spolocenstvonm.sk

 

Viac