« Späť

Predstavujeme vám spoločenstvá ZKSM - Spoločenstvo Marana Tha

Predstavujeme vám spoločenstvá ZKSM - Spoločenstvo Marana Tha

 

 

 

 

 

 

 

 

Peťo, spoločenstvo Marana Tha je známe na Slovensku vďaka rôznym podujatiam a aktivitám. Mohol by si nám v krátkosti priblížiť, ako a kedy vzniklo vaše spoločenstvo a prečo ste si vybrali práve tento názov?

Spoločenstvo vzniklo v rámci Hnutia Svetlo-Život. Korene siahajú až do 80-tych rokov, kde sa dievčatá stretávali v malej skupinke tajne. Medzi nimi bola aj sr. Helena. Po páde totalitného režimu na Slovensku už mohlo oficiálne pôsobiť Hnutie Svetlo-Život, ktorého sme boli súčasťou aj my. Po istej dobe, keď sme vnímali, že nás Boha volá do širšej evanjelizácie a rastu sme sa ako spoločenstvo osamostatnili. Našou srdcovkou bolo priblížiť ľuďom nášho Pána, ktorý je veľmi blízko každého človeka. Z toho dôvodu sme si dali aj názov Marana Tha, čo v gréčtine znamená: Pán je blízko alebo Pán prichádza. Mimochodom týmto zvolaním sa aj končí Biblia.

 

Robíte kurzy pre rodičov, manželské večery, evanjelizačné semináre, pracujete s mladými, zastrešujete Kurz Alfa na Slovensku. V čom vidíš najväčší zmysel vašej služby a čo pre vás najväčším motívom pre túto službu?

Sami sme zažili Božiu lásku a Jeho dobrotu. Našou túžbou je, aby každý človek spoznal, aký je Boh dobrý a milujúci. Že Boh je Živý a reálne pôsobí v živote človeka. Je to osoba, s ktorou sme pozvaní mať úprimný a blízky vzťah. Boh má mnoho nástrojov a spôsobov, ako človeka pritiahnuť k sebe. Všetky podujatia sú akýmsi nástrojom na to, aby ľudia túžili rozvíjať vzťah s Bohom.

 

Mnohí vás poznajú vďaka evanjelizačnému semináru Oheň, ktorý organizujete v Prešove, kde sídli aj vaše spoločenstvo. Mohol by si nám povedať niekoľko slov o tom, ako sa zrodilo toto podujatie a v čom vidíš jeho najväčší prínos, ovocie, ktoré na Slovensko prináša?

V minulosti mal seminár Oheň jedinečnú úlohu v rámci Slovenska, keďže žiadne iné kresťanské akcie tohto charakteru neboli. Tak sme od roku 1995 až po rok 2009 organizovali 14 stretnutí Oheň. Potom sme z technických príčin Oheň nemohli organizovať. Začali sme teda v Prešove najprv v Komunitno-pastoračnom centre organizovať Večery Chvál.  Začali sme sa stretávať v počte asi 50 ľudí a chválili sme Boha piesňami chvál. Počas piatich rokov sme sa rozrástli na 300 ľudí. Začali sme vnímať, že nielen v Prešove, ale aj na Slovensku je viac a viac ľudí, ktorí úprimne hľadajú Boha a On sa im dáva s radosťou spoznávať. Potom nás Pán volal ďalej a Večery Chvál sme presunuli do kina Scala v Prešove, kde sme viac ako rok raz v mesiaci chválili Boha už viac ako 600 ľudí. Tak sme sa dostali až do Športovej haly Hotelovej akadémie na Baštovej ulici v Prešove, kde aj v súčasnosti chodieva na Večer Chvál každú poslednú nedeľu v mesiaci viac ako 800 ľudí nielen z Prešova, ale aj zo širokého okolia.

Medzi tým nám Pán dal na srdce začať nanovo so seminárom Oheň. Dvere boli otvorené a rozhodli sme sa do akcie pustiť. Sami sme nevedeli čo nás čaká. Mali sme Boží prísľub a toho sme sa držali. Mestská hala v Prešove sa začala napĺňať hneď z rána a Pán sa nedal zahanbiť ani tentokrát. Atmosféra bola naplnená pokojom a radosťou hneď z rána. Končili sme sv. omšou s viac ako piatimi tisíckami účastníkov. Boh sa dotýkal mnohých a obnovoval svoj vzťah s mnohými ľuďmi. Máme z toho veľkú radosť.

 

V rámci Slovenska zastrešujete medzinárodný evanjelizačný kurz Alfa, ktorým si už aj u nás prešlo množstvo ľudí. Čo nové podľa teba tento kurz priniesol na Slovensko, v čom sú jeho prednosti? Ponúkate aj niečo ďalej tým, ktorí si týmto kurzom prešli?

Alfa kurz je odpoveďou na mnohé otázky veriacich a neveriacich. Nie je to jediná forma, ktorá v evanjelizácii funguje. Nám sa však veľmi osvedčila. Tento kurz je prístupný a veľmi delikátnym a nenásilným spôsobom vysvetľuje základne princípy kresťanskej viery.  Každý účastník má možnosť vyjadriť sa, ak chce a neexistuje nesprávna odpoveď. Základom je postupne rastúce priateľstvá medzi účastníkmi v malej skupinke. Na základe týchto vzťahov,  Boh koná svoju prácu v srdci každého osobitným spôsobom. Je veľmi zaujímavé vidieť, ako dokáže Pán zmeniť človeka a jeho pohľad na život.

Po kurze sú účastníci pozvaní do hlbšej formácie v našom spoločenstve aktívnym členstvom a pod.

 

Myslím, že budeš súhlasiť, ak poviem, že spoločenstvo je obrovským darom i zodpovednosťou. Čo pre teba znamená vaše spoločenstvo a ako vnímaš svoje poslanie lídra v spoločenstve?

Spoločenstvo je pre mňa už 22 rokov druhým domovom. Neviem si predstaviť život bez spoločenstva. Koľkokrát ma podržalo, keď som mal zajačie úmysly a koľko radosti mi prinieslo, keď som mohol slúžiť iným. Nevymenil by som to za nič na svete. Po odchode sr. Heleny do Kazachstanu na misie som sa stal hlavným zodpovedným ja. Od tohto momentu som začal vnímať každého nášho člena v spoločenstve ako veľmi blízku osobu, na ktorej mi veľmi záleží. Túžim, aby každý člen prežil skutočnú Božiu blízkosť a žil život podľa Božieho plánu. Svoju úlohu vnímam, ako keď žobrák nájde chlieb a ostatných žobrákov pozýva na miesto, kde tento chlieb našiel. Pri vyše 280 členoch to iste nie je ľahké. Ale spolu s líderským a pastierskym tímom hľadáme, čo Pán chce. Myslím, že to je naša úloha, vnímať, čo chce On robiť a potom to uskutočňovať.

 

Čo považuješ za váš najväčší spoločný úspech?

Vďaka Bohu my nemáme žiadne úspechy :), ale Boh ich má veľmi veľa. Najväčším Božím úspechom je asi rast spoločenstva a rast oddane slúžiacich ľudí, ktorých si Boh mocne používa. Nejde nám o čísla, ale za každým číslom je zachránená duša, a to ma neskutočne teší. Každý jeden človek, ktorý spozná Božiu lásku a žije s ňou - to je najväčší Boží úspech. 

 

Aká je vízia vášho spoločenstva? Zmenila sa nejako od vzniku spoločenstva?

Spoločenstvo je živý organizmus. Preto zdravé spoločenstvo rastie a dozrieva. Vízia spoločenstva Marana Tha je pomáhať ľuďom stretnúť sa so živým Bohom, aby mohli spoznávať Jeho lásku, starostlivosť a milosrdenstvo. Kto sa však stretne s Láskou nemôže neslúžiť tejto Láske.

Základná vízia spoločenstva sa nezmenila, no formy na dosiahnutie tejto vízie sa menia pravidelne. Ako každý živý organizmus sa musíme prispôsobovať počtu členov a spôsobom, ktoré v súčasnosti fungujú. Spôsob evanjelizácie, ako sme zvykli evanjelizovať pred 10 rokmi, už jednoducho nefunguje. Preto hľadáme stále nové formy a vnímame akú ,,vlnu,, nám Boh pošle. Takto pripravení chceme na ňu naskočiť a On už bude konať svoju prácu.

 

Čo je podľa teba najväčšou výzvou pre mládežnícke spoločenstvá na Slovensku?

Na to je jednoduchá odpoveď: Mládež samotná :)

Mládež dokáže osloviť mládež. My ako Marana Tha sme si museli tiež určiť, akú cieľovú skupinu chceme osloviť a podľa toho sme si určili druh a štýl jednotlivých akcií. U nás sú to mladé rodiny a mládež. Títo aj tvoria väčšinu nášho spoločenstva. V súčasnosti máme viac ako 50 manželských párov, 130 detí (neustále to rastie :) a viac ako 100 mladých vo veku od 15 - 25 rokov.  Okrem toho máme aj skupinu biblických žien a mužov (vdovy, rozvedení, neúplne páry), slobodných...

Spoločenstvá potrebujú oddaných slúžiacich, ktorí žijú svoju vieru. Čím viac takýchto ľudí má Boha vo svojom srdci, tým viac to priťahuje ďalších. Pán si ich priťahuje. Dnes je skutočná Láska veľmi atraktívna. Čím viac budeme vytvárať atmosféru lásky a prijatia v našich spoločenstvách, tým lepšie. Nie je to samozrejme jednoduché ani v našom spoločenstve. Ale dá sa to a mali by sme na to neustále pamätať.

 

Mohol by si na záver krátkym slovom povedať, v čom je dnes najviac potrebné povzbudzovať mladých v spoločenstvách?

Aby vytrvali.  Vnímam to aj na sebe. Je ľahko sa nadchnúť, ale je ťažšie vytrvať. Práve vo vytrvalosti rastie viera. Stále pamätám na to, že dlhodobá vízia mi pomáha pri krátkodobom znechutení… Nevzdávajme to, ak prídu prekážky a tie prídu.  No na jedno nesmieme nikdy zabudnúť. Na osobnú modlitbu v tichu svojej izby (niektorí to volajú stíšenie, či stánok stretnutia).  Ak sa budeme  denne stretávať v modlitbe s Bohom, budeme sa meniť. Potom sa začne meniť naša myseľ, pohľad na veci, naše skutky a zistíme, že si nás Boh denne používa.

To je to, čo priťahuje ďalších. Boh, ktorý v nás neustále rastie. Keď sa toto deje s našimi členmi v spoločenstvách, Boh si nás môže používať vo veľkej miere. S mnohými to už aj robí. Vnímam, že Slovensko sa prebúdza, a to je len začiatok. Buďme pripravení, keď nastane čas veľkej Božej milosti, ktorý je predo dvermi.

Viac