« Späť

Predstavujeme vám spoločenstvá ZKSM - Spoločenstvo GFC Čičava

Predstavujeme vám spoločenstvá ZKSM - Spoločenstvo GFC Čičava

 

 

 

 

 

 

 

 

Otec Igor, ste gréckokatolíckym kňazom, venujete sa pastorácii Rómov, pôsobíte na východe Slovenska, kde vediete rómske pastoračné centrum v Čičave. Na Slovensku sú Rómovia vnímaní všelijako, často skôr negatívne. Na druhej strane aj dnes existujú ľudia, ktorým práca a pastorácia Rómov nie je ľahostajná a vy určite patríte medzi týchto ľudí.  Mohli by ste nám trochu priblížiť vašu prácu?

Naša práca sa sústreďuje pri Gréckokatolíckom formačnom centre pre Rómov v Čičave.  Samotné centrum vzniklo v r. 2005 a zriadil ho prešovský arcibiskup Mons. Ján Babjak SJ.  Samotnú myšlienku  centra mal o. Martin Mekel, riaditeľ centra, keď z vlastnej skúsenosti ako kňaz vo farnosti videl, že pre túto službu je potrebné byť úplne oddelený. Čo sa týka služby pri GFC pre Rómov v Čičave, tak ide o pôsobenie v 7 dedinách vranovského okresu. No pomáhame aj mimo Slovenska, a to konkrétne v Ostrave pri saleziánoch, kde máme vyslaných 3 mladých Rómov a jednu rómsku rodinu. Pomáhame zároveň aj mimo okresu, v Starej Ľubovni a veľmi blízku spoluprácu máme aj v okrese Kežmarok. V tomto čase už pôsobím v novo zriadenom centre pre Rómov v Malcove, okres Bardejov.

Hlavnou víziou centra je: aby rastúci tím ľudí prinášal evanjelium a jeho zásady do rómskych komunít. Celá služba sa opiera o štyri piliere:

1. Evanjelizácia – počas roka centrum podniká evanjelizačne výjazdy v rómskych osadách, ale aj mimo nich – napr. v meste;

2. zmena prostredia – snahou je vymaniť Rómov z málo podnetného prostredia osady do viac podnetného prostredia. Preto sa vždy snažíme, aby centrum nebolo priamo v osade;

      3. kvalita – tretím pilierom je kvalita, a tá sa dosahuje formáciou, ktorá sa prebieha min. raz do týždňa v malých skupinkách pod vedením vedúceho;

      4. budovať lídrov z radov Rómov – našou snahou je, aby Rómovia slúžili Rómom.

 

Ako ste sa dostali k pastorácii Rómov?  Čo pre vás táto služba znamená? V čom vidíte jej najväčšie ovocie, čo vám v nej prináša radosť?

K službe Rómom som bol pozvaný. Bolo to pozvanie cez o. Martina Mekela. Viem, že práve cez neho má Pán Boh pozval slúžiť Rómom a dokonca to vložil do môjho srdca ako povolanie. A nielen to, tým, že som ženatý kňaz, také isté povolanie má aj moja manželka. Nič svetoborné som neurobil, ani ničím výnimočným som nebol, len viem, že som povedal áno a On mi dal potrebnú milosť. Táto služba mi priniesla uistenie, že som na správnom mieste. Boh mi poslal manželku do života, s ktorou zdieľame spoločné povolanie a vidíme ovocie na ľuďoch, ktorým slúžime. Najväčšie ovocie vidím v tom, že Boh premieňa mňa i moju rodinu. Veľkú radosť mi prináša, keď vidím ako ľudí menia svoje životy, ako rastú v osobnom vzťahu s Bohom, keď sú oslobodení z klamstiev, neodpustení, keď sú uzdravení zo zranení. Je milosť vidieť osobu, ktorú máte rád, ako rastie.

 

Čo znamená spoločenstvo pre život Rómov a čo predstavuje spoločenstvo pre vás ako gréckokatolíckeho kňaza?

Začnem takto: Základná kerygma končí témou spoločenstva. Pre ľudí, ktorí sa obrátia a vydajú svoj život Ježišovi Kristovi je normálne byť v spoločenstve bratov a sestier, ktorí tak isto ako ja hľadajú Božie kráľovstvo.  Bez spoločenstva jednotlivec neprežije.

Vstup do spoločenstva pre Rómov je veľmi dôležitý krok. Kvôli čomu? Jedna z veci, ktorá sa stane po obrátení je to, že stanú terčom výsmechu, pohŕdania od ostatných, a to aj najbližších. Spoločenstvo im dáva záruku, že nie sú sami a že nasledovať Ježiša je správne. Pre mňa osobne je spoločenstvo rodina, ktorá drží spolu, buduje sa navzájom, má rovnaké smerovanie a spoločné pracuje na Božom kráľovstve. Tu v pastoračnom centre som našiel túto rodinu. Som Bohu vďačný za tento čas i za konkrétnych ľudí.

 

Ste kňazom, ktorý má neustále úsmev na tvári, viem to z vlastnej skúsenosti :) Odkiaľ čerpáte silu a motiváciu do vašej práce?

Ďakujem. Silu čerpám z prameňa, ktorým je Ježiš Kristus, keď Mu môžem vydať svoje srdce so všetkým, čo tam je, hovoriť Mu, že ho milujem a počúvať ako On miluje mňa. Pred mojím obrátením tento úsmev nebol až taký úprimný. Skrýval som sa zaň. Tým, že som Róm, mal som strach, že budem odmietnutý, cítil som sa menejcenný. No teraz má Boh uzdravuje a učí ma byť sám sebou – niekedy byť aj smutným.

 

Je pre vás jednoduchšie pracovať s mladými alebo skôr s dospelými Rómami?

Mojím patrónom je sv. Don Bosco. Mám rád deti, ale pri tejto službe sa mladým a deťom venujem minimálne, keďže to vyžaduje človeka celého. Viac energie vkladám do služby dospelým, rodinám, mužom.

 

Čo musí vedieť, alebo aký by mal byť líder rómskeho spoločenstva? Akým spôsobom je možné vychovávať lídrov medzi Rómami?

Prvou potrebou je modlitba a pôst za ľudí. Dôležité je nevzdávať sa a vytrať. Pri tejto službe, ktorá je náročná, je dôležité mať čas na človeka pri jeho vedení a nechať ho, aby robil aj chyby a povzbudiť v raste.

 

Keby som sa vás opýtal na tému evanjelizácia Rómov, čo by ste povedali? Je v niečom špecifická? Ako vnímajú Rómovia vieru a evanjelium, čo ich v oblasti viery oslovuje najviac?

Boh klope na každé srdce, lebo chce,  spasiť každého. Tak ako klopal na moje, klope na tvoje a dáva každému čas. Dôležité je len odpovedať na toto pozvanie. Verím, že Boh klope na srdcia Rómov, preto musíme ísť a pripraviť cestu, aby Mu ľudia mohli odpovedať na toto pozvanie. Či je evanjelizácia pre Rómov špecifická? Potrebujú to, čo všetci. Zažiť, že Boh je živý a miluje nás. Preto je potrebné ísť za nimi do osady, na poštu, k Tescu a ohlasovať im evanjelium. 

Kým sa Rómovia neobrátia, nemajú osobný vzťah s Bohom,  je to len o tom, že vedia , že Boh existuje, ale vzťah tam chýba. No po obrátení zrazu začnú rozmýšľať inak.  Menia sa hodnoty, mení sa prostredie, kde bývajú, pozdvihuje sa kultúrny, sociálny život a začínajú vydávať svedectvo iným. Zrazu sa pýtajú Boha: „Aká je tvoja vôľa?“

 

Každá práca, každé úsilie človeka niečo naučí. Čo vás naučila pastorácia Rómov?

Naučil som sa, že Boh je verný vo svojom slove, ktoré hovorí, že tam, kde sa rozmnožil hriech sa ešte väčšmi rozhojnila Božia milosť. Toto je vidno na rómskom národe, ktorému slúžime. Malých, chudobných si pozdvihuje, aby zahanbil mocných a bohatých.

 

Čo by ste chceli vidieť, keby ste sa mohli pozrieť na vaše spoločenstvo o desať rokov?

Mojou túžbou je, aby sme boli spoločenstvom, na ktorom je zjavné, že miluje Boha i ľudí.

 

Viac info o spoločenstve GFC nájdete na stránke www.centrumpreromov.sk

 

Viac