« Späť

Predstavujeme vám spoločenstvá ZKSM - Spoločenstvo Firesz-Duna mente

Predstavujeme vám spoločenstvá ZKSM - Spoločenstvo Firesz-Duna mente

 

 

 

 

 

 

 

Julka, si vedúcou spoločenstva, ktoré nesie zaujímavý názov Firesz-Duna Mente. Prosím ťa, prezraď nám, čo znamená ten názov a prečo ste vaše spoločenstvo takto nazvali.

Tak treba vedieť, že je to maďarský názov. Firesz je skratka ako ZKSM. Neskrátená verzia znie: Fiatal Reformátusok Szövetsége, čo v preklade znamená: Zväz mladých reformovaných. Tento zväz je celoslovenskou organizáciou. Duna Mente je zase geografický názov - Podunajsko, ktorý vlastne označuje oblasť odkiaľ naši členovia pochádzajú, resp. oblasť kde naše spoločenstvo pôsobí.

 

Vaše spoločenstvo je bohaté na členov, tvorí dokonca jedno oblastné centrum v rámci ZKSM. Povedz nám pár slov o tom, ako a kedy vzniklo, aká je jeho služba a vízia.
Firesz vzniklo v roku 1992 a v rámci neho sa začínala aj služba medzi mladými v podunajskom regióne. Takú väčšiu obnovu sme zažili od roku 2008. Našou primárnou službou je práca s tínedžermi a chceme, aby mladí našli alebo si založili spoločenstvá tam, kde žijú. To je našou víziou.

 

V čom vidíš ty najväčší potenciál vášho spoločenstva?
Najväčší potenciál vidím v tom, že mladí slúžia mladým a v otvorenosti na nové veci, ktoré prichádzajú. Takisto sme otvorení voči všetkým ľuďom a napriek tomu, že sme officiálnou mládežníckou organizáciou Reformovanej cirkvi, máme veľa členov z iných denominácií.

 

 

Aké sú podľa teba najväčšie potreby a najväčšie problémy mladých v spoločenstvách na Slovensku?
Pravdepodobne to bude znieť ako klišé, ale veľkým problémom je napr. to, že sa mladí nevedia vyjadriť. Často im chýba zodpovednosť a samozrejme, keďže žijeme v tomto svete, prejavy konzumnej spoločnosti tiež vychádzajú na povrch, tým pádom je menej autentických služobníkov, lídrov.

 

Máte v spoločenstve mnoho mladých, čo je znamením, že mladí vo vašom kraji majú záujem patriť do spoločenstva. Predsa len, čo ponúka spoločenstvo dnešnému mladému človeku, prečo by mladí mali rásť v spoločenstve?
Zaujmavé, že si sa pýtal na rast...podľa mňa to hlavné, čo ponúka zdravé spoločenstvo pre mladých je práve rast. Rast vo viere, v láske, v charaktere, v sebapoznaní, v talentoch a zručnostiach, v schopnosti komunikácie, v riešení problémov, konfliktov, v prijatí toho druhého...veľa by sa toho dalo napísať.

 

Pre každé spoločenstvo je určite potrebná možnosť slúžiť, aby sa mohlo rozvíjať ďalej. Aké miesto má služba vo vašom spoločenstve? Spolupracujete aj s inými spoločenstvami?
Naše spoločenstvo je v podstate zamerané práve na službu. Slúžime v našej cirkvi tým, že usporiadavame tematické víkendovky, letné tábory pre tínedžerov a aj pre mladých dospelých. Na všetkých týchto akciách slúžia mladí či už slovom (prednášky, svedectvá), alebo vedením modlitby chvál, alebo zabezpečovaním techniky. A aby všetko išlo ako po masle, máme služobníkov, ktorých nevidieť na pódiu, lebo zabezpečujú to, čo sa odohráva v pozadí - nedeľné modlitebné úmysly, fungujúca webstránka, Facebook, dizajn,...
Áno, spolupracujeme aj s inými spoločenstvami, najmä s maďarsky hovoriacimi či už zo Slovenska, alebo z Maďarska.

 

Prezraď nám, čo je vašou najväčšou výzvou, ktorá stojí pred vami? Čo by ste chceli ako spoločenstvo dosiahnuť?
Sme v dobe premeny. V marci sme zvolili nového predsedu i nového člena predsedníctva. Je to veľká zmena, ktorá prináša dosť veľa výziev. Koncom septembra začíname s kurzom o učeníctve, čo pevne verím, že bude dobrým nástrojom pri naplnení našej vízie a prinesie aj trošku inú štruktúru fungovania.

 

 

Viac