« Späť

Predstavujeme vám spoločenstvá ZKSM - Spoločenstvo Dobrého Pastiera

Predstavujeme vám spoločenstvá ZKSM - Spoločenstvo Dobrého Pastiera

 

 

 

 

 

 

 

Miro, tvoje spoločenstvo nesie pomenovanie, s ktorým sa priamo stotožňuje Ježiš v Jánovom evanjeliu. V nás dnes evokuje rôzne predstavy a myšlienky. Čo pre vás znamená toto pomenovanie, kvôli čomu ste si ho vybrali?

Meno „Spoločenstvo Dobrého Pastiera“ naše spoločenstvo dostalo 12. februára 2005 na víkendovej duchovnej akcii, ktorú viedol laický misionár Jude Antoine a bola určená pre všetkých vtedajších lídrov a animátorov nášho spoločenstva. Na tejto duchovnej obnove tiež prijali a pomenovali víziu nášho spoločenstva. Ja som bol v tom čase ešte len mladý tínedžer, ktorému sa títo animátori venovali a formovali ho, a meno som prijal ako nám dané. Za 11 rokov nášho pôsobenia však veľmi silno prežívame, že Pán Boh nás vychováva a vedie ako náš naozaj dobrý pastier a že toto pomenovanie nám dal On sám.

Každé spoločenstvo by malo mať jednotnú víziu, pre ktorú sú oduševnení všetci členovia. Priblíž nám víziu vášho spoločenstva? Čo je tým hlavným, o čo sa Spoločenstvo Dobrého Pastiera usiluje?

Našou víziou je predovšetkým privádzať ľudí k Bohu. Budovať v našom meste spoločenstvo priateľov, ktorí sa budú navzájom povzbudzovať v dobrých aj ťažkých časoch a budovať úprimný vzťah s Bohom. Spoločenstvo, ktoré je aktívnou súčasťou farnosti a ako dospieva tak sa pomaly pretvára zo spoločenstva mladých na "živú farnosť" v ktorej sú zastúpené deti, mládež, dospelí aj rodiny. Chceme slúžiť v našej farnosti a hovoriť o veľkom dobrodružstve s Bohom ďalším. Snažíme sa preto pomáhať pri formácii birmovancov a mladých a pozývať ich medzi seba. Okrem duchovného rozmeru sa však venujeme aj rozvíjaniu našich prirodzených darov. Vedieme ľudí k zodpovednosti, vytrvalosti, kreativite, vystupovaniu na verejnosti a mnohým ďalším vlastnostiam, ktoré nám pomáhajú uplatniť sa aj v bežnom živote. Verím, že takýmto spôsobom môžeme postupne premieňať spoločnosť v našom meste, ale aj na celom Slovensku, pretože formujeme generáciu aktívnych ľudí, ktorí úprimne žijú podľa kresťanských hodnôt, generáciu vplyvných učiteľov, poctivých podnikateľov, usilovných zamestnancov...

 

Vedieš spoločenstvo už niekoľko rokov, absolvoval si Diecéznu animátorskú školu vo Važci, kde si neskôr pôsobil ako animátor a v súčasnosti pracuješ ako programátor. Čo je pri práci s mladými najťažšie? A čo je pre teba v tejto práci najkrajšie, najradostnejšie?

Práca s mládežou je krásna a podľa mňa nie je ani náročná. Pokiaľ sú mladí správne motivovaní, tak sami prekypujú radosťou a aktivitou a preto často dodávajú energiu aj nám, ktorí ich formujeme. Takíto mladí radi prijímajú všetku formáciu a čas, ktorý sa im venuje. Často krát práve oni prinášajú nový život spoločenstvu. Náročné sú azda len dve veci. Prvá tá, že práca s mládežou si vyžaduje veľa času, ktorého pracujúci až tak veľa ponúknuť nevedia. Druhá tá, že musíte nájsť správny spôsob ako ich zaujať. Starší už často krát mladších osloviť nevedia a preto je dôležité stále vychovávať mladých nasledovníkov, ktorí by viedli novu generáciu.

 

Ako je možné skĺbiť tvoje zamestnanie, ktorého náplň je celkom odlišná s tvojou úlohou lídra spoločenstva?  

Chvála Bohu, byť lídrom neznamená robiť všetko. V spoločenstve má každý svoju nenahraditeľnú úlohu a úspech spoločenstva spočíva v spolupráci všetkých členov. Preto to mám rovnako ťažké ako každý iný člen nášho spoločenstva. Každý z nás sa rozhodol byť aktívnou súčasťou spoločenstva a dávať ďalej to čo sám dostal on svojich animátorov. Tiež treba povedať, že za mnou stojí moja manželka, ktorá ma podporuje a napomáha mi.

 

Keď sa povie „Spoločenstvo Dobrého Pastiera“. čo by si chcel, aby si ľudia ako prvé predstavili?

Našou túžbou je aby bolo oslávené meno Ježiš, nie meno nášho spoločenstva. Verím preto, že keď sa ľudia pozrú na členov nášho spoločenstva, vzťahy medzi nami a naše aktivity, bude to pre nich svedectvom toho, že Pán Boh je naozaj dobrý pastier, ktorý je prítomný vo svojom ľude a stará sa oň.

V dnešnej dobe je spoločenstvo mladých samo osebe malým zázrakom, keďže vieme, že mladí sú veľmi zaneprázdnení a soc. siete skôr uvrhujú človeka do samoty ako do spoločenstva ľudí. Čo ponúka vaše spoločenstvo mladým? V čom vidíš jeho najväčší potenciál?

Najväčším potenciálom spoločenstva sú jeho členovia. Myslím, že sa snažíme ponúknuť mladým hlavne sami seba, náš čas, náš entuziazmus a našu skúsenosť s Bohom, ktorá zmenila naše životy. Veľmi radi príjmame medzi seba všetkých, ktorí o to majú záujem. Ponúkame im priateľstva, dobrú partiu, veľa nových zážitkov a zdieľanie radosti zo života. V spoločenstve určite každý zažije to, čo by sám zažiť nemohol, pretože spolu dokážeme všetko. Treba len prísť a vyskúšať...

Čo je podľa teba doposiaľ najväčším úspechom vášho spoločenstva.

Najväčším úspechom je podľa mňa to, že sme. Že už viac ako 11 rokov spolu fungujeme a budujeme priateľstva, slúžime a privádzame k Bohu ďalších ľudí. Za tento úspech však úplne vďačíme len Bohu a jeho milosti, ktorú nám prejavuje. On je náš dobrý pastier, ktorý nás „pasie na zelených pašienkach a vodí k tichým vodám“...  „vodí po správnych chodníkoch, verný svojmu menu!“

Ďalšie Informácie o Spoločenstve Dobrého Pastiera nájdete na facebook.com/dobrypastier

Viac