« Späť

Predstavujeme vám spoločenstvá ZKSM - Spoločenstvo Bétel

Predstavujeme vám spoločenstvá ZKSM - Spoločenstvo Bétel

 

 

 

 

 

 

 

Ľubo, si vedúcim spoločenstva Bétel („Boží dom“), ktoré sídli v Hlohovci. Keď si trocha zaspomínaš, skús nám priblížiť, aké boli začiatky vášho spoločenstva a prečo ste si vybrali práve takéto meno pre spoločenstvo?

Odpoviem hneď na úvod trošku nečakane. Začiatky spoločenstva sa mi ťažko opisujú a aj prečo sa spoločenstvo volá Bétel. Nebol som lídrom od jeho začiatku. Bétel vznikol v roku 2006 v decembri, čiže o pár mesiacov bude oslavovať 10 rokov. Pri jeho založení boli moji skvelí priatelia, ktorí ma aj priviedli k Bohu. Vnímali potrebu založiť v našom meste spoločenstvo, ktoré sa bude venovať mladým a birmovancom, ktoré bude robiť evanjelizácie a hovoriť o Ježišovi. Vtedy už v Hlohovci vďaka kňazovi skvele fungovala príprava birmovancov, tábory, víkendovky a modlitby chvál. Tí ľudia tomu dali akúsi pravidelnosť, víziu ,dokázali zjednotiť všetkých mladých a vytvoriť rodinu. Názov Bétel pochádza zo Starého zákona, kde v knihe Genezis sa Jakub zobudil zo sna a miesto, na ktorom k nemu Boh prehovoril nazval Bétel: „Keď jakub ráno vstal, kameň, ktorý mal položený pod hlavou, postavil za pomník a jeho vrch polial olejom. A nazval toto miesto menom Betel.“ (Gn 20, 18-19)

 

Na vašej webovej stránke máte uvedenú víziu spoločenstva takto: „Chceme rásť a spoznávať Boha Otca, byť Jeho učeníkmi a byť svedkami tam, kde budeme poslaní, aby sme ako jediný Boží národ hlásali Jeho meno.“ Čo to pre vás znamená byť učeníkom a svedkom a prečo je to dôležité?

Milovať Boha a našich priateľov, rodinu ale aj tých, čo nám nie sú až tak pochuti. Byť učeníkom je učiť sa od Ježiša v každom smere. Ježiš bol veľmi ľudský. Pristupoval ku každému človeku bez predsudkov, miloval ľudí a zároveň mal veľkú uctu k Otcovi. Ak išlo o Božie kráľovstvo, bol aj veľmi radikálny. V chráme poprevracal stoly a kritizoval farizejov, ale odpustil cudzoložnici. Preto je doležité byť jeho učeníkom, lebo žil láskou k ľuďom a k Otcovi.

Cheme byť svedkami kdekoľvek. Vždy hovoríme na stretkách, že Boh nie je pri nás len vtedy, keď sme spolu. Meno Ježiš je treba priniesť všade – či sme v škole, v práci, alebo v rodine. Kam nás Duch pošle, tam treba zažiariť svetlom evanjelia.

 

Keď sa človek pozrie na vašu službu, vidí, že je veľmi pestrá: formácia birmovancov, letný tábor pre mladých, stretnutia pre mladých, evanjelizačné koncerty s modlitbou chvál každý mesiac,...  Čo z toho, čo robíte je vám najbližšie a čo pre vás znamená služba, čo vás k nej motivuje?

Toto sú všetko veci, ktoré je vidieť navonok. Pre nás je najdôležitejšie naše stretko v piatok večer. Tu všetko vzniká. Myslím, že pre mnohých je to miesto, kde najviac Boh hovorí a tu tvoríme jednu rodinu. Učíme sa mať rád jeden druhého, vzájomne si pomáhať a žehnať si. Každý týždeň na stretku máme čas, keď sa zdieľame a hovoríme si, čo Boh pre nás za posledných 7 dní spravil. A to je to - počúvať ďalších ľudí, ako im Boh mení rodiny a uzdravuje, je obrovská milosť. A ja keď počúvam tieto príbehy či svedectvá, chcem ľuďom hovoriť o Ňom ešte viac. Myslím, že to je pre nás všetkých tá najväčšia motivácia - ponúknuť ďalším to, čo sami prežívame. Z toho potom vzniká celá služba a rôzne ďalšie podujatia.

 

Mnoho mladých dnes túži zakúsiť prijatie, a tak hľadá nejaké spoločenstvo, resp. spoločnosť, kde za prijatie mladí platia príliš vysokú cenu – prepad alkoholu, závislostiam, potulovanie sa, strata vlastnej identity,... Čo by si odkázal týmto mladým? Ako je možné pomôcť dnešnému mladému človeku nájsť samého seba?

Vždy je tu nádej. Nikdy nie je neskoro pozrieť sa na svoj život. Ak nie si spokojný, začni od začiatku. Čo vnímam za posledné roky je to, že v mnohých prípadoch to nie je až tak chyba toho človeka, ale práve rodičov. Preto je nutné hovoriť o Bohu nie len mladým, ale treba zasiahnúť aj ľudí, ktorí si zakladajú rodiny. U nás v Hlohovci je spoločenstvo, ktoré sa venuje rodinám a je vidieť obrovské ovocie. Na chválach vidím malé deti, čo celú dobu majú zdvihnuté ruky a už od detstva sú vyučované v kultúre kráľovstva.

Každý teenager musí nájsť miesto, kde bude na prvom mieste láska a nie nenávisť. Preto je dobré využívať aj všetky technológie a pozývať mladých na rôzne stretnutia a evanjelizácie.

 

Celá vaša služba sa „točí“ okolo mladých. Prečo je dnes tak potrebné venovať sa práve mládeži? 

Nie každý človek má príkladných rodičov. Poznám mnohé prípady, keď sú ľudia radšej mimo domova a pre týchto ľudí je spoločenstvo miestom rodiny, prijatia. Každý mladý potrebuje milovať a byť milovaný. A veľakrát počujem svedectvo o tom, ako sa vďaka modlitbám obrátila celá rodina a Ježiš uzdravil všetky zranenia.

Čo ponúkate vy v spoločenstve mladým? V čom vidíš najväčšie potreby, najväčšiu chudobu dnešnej mládeže?

Človek bol stvorený na to, aby žil v spoločenstve medzi ľuďmi. Každý chce niekam patriť, kde nájde samého seba, kde môže mať priateľov a nájsť svoje talenty, ktoré bude rozvíjať. Na druhej strane, chudobu mládeže vnímam v zjednodušovaní. Dnešný moderný svet nám uľahčuje, čo sa dá. Potom, keď sa mladý človek chce v niečom zdokonaliť, tak vidí pred sebou veľmi veľa driny a častokrát to radšej vzdá, sadne na gauč a pustí telku. V Bételi sa snažíme nájsť to, čo Boh do teba vložil a investovať do toho. Či už kúpou potrebnej techniky trávením času času, učením, povzbudzovaním.

 

V čom zasa vidíš najväčšie bohatstvo, najväčší potenciál mladých na Slovensku?

Na Slovensku sú veľmi talentovaní mladí ľudia. Majú skvelé nápady, sú skvelí športovci, rečníci a vedia sa predať. Rozprávam sa s mnohými mladými a priznám sa, že keď počúvam, čo všetko dokážu, mám veľa krát problém tomu uveriť. Boh nám dal veľmi veľa, už len stačí to využívať na tom pravom mieste.

Čo by si chcel, aby si ľudia predstavili, keď sa povie „Spoločenstvo Bétel“?

Miesto rodiny. Tu môžu rásť, tu môžu byť sami sebou. Tu sa môžu pripojiť ku generácii, ktorej ide o Božie Kráľovstvo.

 

Čo vidíš ako najväčšiu výzvu pre vaše spoločenstvo  do budúcnosti?

Máme sen o tom, že v každej domácnosti v našom meste bude svetlo evanjelia. To je pre nás najväčšia výzva, ktorú žijeme tento rok. Cez všetky prekážky, ktoré sú a budú, hovoriť ľuďom o Ježišovi, žiť jeho lásku a vidieť premenené mesto.  

Viac