« Späť

Predstavujeme vám spoločenstvá ZKSM - Spoločenstvo Acharai

Predstavujeme vám spoločenstvá ZKSM - Spoločenstvo Acharai

 

 

 

 

 

 

 

 

Acharai – „Poď za mnou“ - zaujímavý názov, aký nesie tvoje spoločenstvo, Peter.  Chcem ťa poprosiť, Peter, aby si nám o ňom trochu viac povedal. Vieme, že sa nachádza a žije neďaleko Spišského hradu, v obci Granč-Petrovce, ale prezraď nám niečo o jeho začiatkoch, vízii a smerovaní.  

Spoločenstvo Acharai je ešte mladé spoločenstvo, ktoré vzniklo pred troma rokmi a v tomto období budeme aj oslavovať naše tretie narodeniny. Začali sme sa stretávať pred piatimi rokmi ako mladí z farnosti Žehra, keď tu prišiel nový kaplán o. Matúš Reiner. Najskôr to boli len nepravidelné stretnutia a výlety, a až postupom času sa vyformovalo spoločenstvo, ktoré dnes má už 30 členov. Vďaka Pánovi sa toto spoločenstvo každým rokom rozrastá. Chceme ísť spoločne do hlbšieho vzťahu s naším Otcom a pretvárať naše dediny a farnosť, prinášať im život a lásku, aby z nášho spoločenstva vychádzala Božia láska a premieňala túto spoločnosť.

 

„Poď za mnou“ – tieto slová v sebe ukrývajú viac ako len obyčajné pozvanie. Zdá sa, akoby smerovali ku konkrétnemu životnému poslaniu človeka. Čo znamenajú pre teba?

"Poď za mnou" v mojom živote znamená úplne odovzdanie sa a dôvera nebeskému Otcovi, že On sa o mňa a moju rodinu postará vo všetkých oblastiach života. Je to pre mňa dôverné pozvanie od Otca prežívať každodennosť a všednosť života v Jeho blízkosti, pri Jeho srdci.

 

Čo naučil život v spoločenstve teba osobne? V čom vidíš najväčšie dary spoločenstva?

Život v spoločenstve mi veľmi pomohol. Naučil som sa nielen vyjsť zo svojej zóny pohodlia, ale byť odvážnym mužom. Spoločenstvo mi pomohlo bližšie predstúpiť pred Pánovu tvár a ďakovať mu za všetky požehnania a dary, ktoré som dostal nielen ja, ale aj moje spoločenstvo. Za najväčší dar spoločenstva určite považujem radosť. Sme veľmi radostné spoločenstvo a vďaka Otcovi môžeme tento dar v plnej miere využívať a pretvárať ľudí v našom okolí.

 

Aká je vaša hlavná služba, na čo sa v nej zameriavate najviac?

Hlavnou službou spoločenstva je venovať sa deťom našej farnosti. Podstatnú časť spoločenstva tvoria animátori, ktorí sa pravidelné venujú deťom na eRko stretkách. Považujeme za veľmi dôležité zaujímať sa o deti už od útleho veku (4-5 rokov), vytvárať spolu s nimi spoločenstvo, viesť ich k Bohu, aby aj z nich vyrástli zrelí kresťania a nezišli z Pánových chodníčkov. Mnohé deti, ktoré ešte pred piatimi rokmi chodili na tieto detské stretká už vyrástli a dnes sú členmi spoločenstva. Z tohto hľadiska ja osobne vidím veľký význam v spolupráci so ZKSM a s eRkom na Slovensku, tak ako to funguje v našom spoločenstve.

 

Pravidelne už niekoľko rokov v lete organizujete Kempi fest. Ako už hovorí aj samotný názov, ide o kempingový festival, počas ktorého sa môžu mladí viac zamerať a priblížiť Bohu. Povedz nám, v čom je unikátnosť Kempi festu? Čo na ňom najviac priťahuje mladých?

Kempi fest je veľmi vydarený projekt, ktorý sa uskutočnil tento rok už štvrtýkrát. Organizujeme ho na začiatku leta spolu zo spoločenstvom mladých zo Spišského Podhradia. Možno aj vtom je to veľmi unikátne, že sa podieľame na organizácii dve spoločenstvá, a tak utužujeme vzťahy medzi sebou. Kempi fest je príťažlivý pre mladých z dvoch dôvodov. Zažijú tam rodinnú atmosféru. Nejde tu totiž o masovú akciu. Zároveň si počas troch dní mladí oddýchnu v prírode a ľahšie tak vstúpia do Božej prítomnosti.

 

Ako vnímaš spoluprácu so spoločenstvami vo vašom okolí?

Veľmi pozitívne. Ako som už spomenul, spolupracujeme s mladými zo Spišského Podhradia pri organizácií Kempi festu. Tento rok sa naše spoločenstvo zapojilo aj do prípravy birmovancov v našej farnosti a veľmi ďakujeme spoločenstvám z nášho okolia, ktoré nám prišli poslúžiť a pomôcť počas nie vždy ľahkej príprave s birmovancami. Tiež každoročne zvykneme organizovať Májales, kde pozývame spoločenstva z nášho okolia a spolu zažívame radosť a jednotu.

 

Nedávno si úspešne skončil vysokú školu a tiež si sa oženil. Čo takéto životné udalosti znamenajú pre lídra spoločenstva? Čo znamenajú pre tvoje spoločenstvo?

Pre mňa ako lídra spoločenstva to znamená dokázať skĺbiť svoju službu spolu s mojou rodinou. Vykročiť do novej úrovne života v spoločenstve, kde sa postupne budú už vytvárať mladé rodiny. Taktiež s manželkou môžeme ísť mnohým mladým v našom spoločenstve príkladom vo vedení rodinného života. Pre Acharaicov to znamená hlavne zmenu v organizačnej štruktúre, a to tým, že som si po svadbe vytvoril pomocný tím, ktorý mi pomáha s riadením spoločenstva.

 

Ako hodnotíš mladých dnes? V čom sú ich najväčšie potreby a aké sú ich túžby?

Mladí sú budúcnosťou tohto národa. Vidím v nich veľký talent. Kto iný, ak nie práve mladí ľudia, ktorí vychádzajú z našich spoločenstiev by mali  pretvárať Slovensko a celý svet k lepšiemu a spravodlivejšiemu? Najväčšou túžbou mladých je byť milovanými a mať istotu, že stojíme za nimi a podporujeme ich.

 

Čo by si chcel vidieť, keby si sa mohol pozrieť na tvoje spoločenstvo o desať rokov?

Chcel by som vidieť spoločenstvo, ktoré má už 13 rokov. Spoločenstvo, ktoré stále čoraz viac túži po Otcovej láske. Spoločenstvo, uprostred ktorého je sám Kristus, ktorý vždy túžobne na nás volá „Acharai“ – „Poď za mnou“. Chcel by som teda vidieť spoločenstvo, ktoré sa bude držať v rozhodnutí nasledovať Ježiša rovnako pevne ako pri svojom vzniku, keď zanechalo starý spôsob života a rozhodlo sa ísť za Ním.

 

 

 

 

Viac