« Späť

OC Trenčín - Nové mesto - Modrý koberec

OC Trenčín - Nové mesto - Modrý koberec

Spoločenstvo Nové mesto sa rozhodlo vytvoriť príťažlivý a vhodný priestor pre tzv. výmenné pobyty a prácu dobrovoľníkov a tiež kde by mohli členovia spoločenstva Nové mesto denne vykonávať dobrovoľnícku činnosť v rámci svojich aktivít. Tým chceli aj propagovať myšlienku dobrovoľníctva medzi mladými ľuďmi. Vznikol tak potenciálny priestor aj pre otvorenie neformálnej kaviarne/čajovne pre mladých ľudí zo sídliska a rekonštrukciou a skrášlením "modrého koberca" sa zvýšila kvalita a zlepšilo prostredie, v ktorom sa sústreďuje veľké množstvo mladých ľudí, ktorý tu trávia svoj voľný čas. 

Miestnosť nazývaná "modrý koberec" slúži ako klubovňa pre mnohé stretká, spoločenstvá, skupinky mladých a dobrovoľnícke projektypôsobiace na sídlisku. (Svetielka - stretko detí, erko - detský zbor, skupinky mladých, mládežnícke stretká, pravidelné otvorené stretnutia organizácie, neformálne stretnutia mladých, filmové večery, herné večery, Južanček - detská herňa pre mamičky s deťmi otvorená 4 hodiny denne, PRE rodinu - projekt zameraný na podporu sociálne slabších rodín s deťmi).

Tento projekt priniesol účastníkom príležitosť angažovania sa  v dobrovoľníctve, objavovania a využívania svojich darov, talentov a zručností, rozvoj v oblasti motivácie, delegovania úloh a tímovej spolupráce, získanie skúseností a zručností spojených s výrobou nábytku a budovanie vzájomných vzťahov. 
 

 

 

Viac