« Späť

OC Spišská Nová Ves - Važec: Máš veľkú hodnotu

Mladý človek je niekedy pod tlakom porovnávania sa a tak sa začínajú prejavovať prejavy menejcennosti. Krásni, šikovní, múdri mladí nepoznajú veľkosť svojej vlastnej hodnoty.
Preto dobrovoľníci zo spoločenstiev v Spišskej diecéze kreatívnym spôsobom spropagovali prácu s mládežou so zameraním na hodnotu každého mladého človeka, a to nielen zo spoločenstva. Videoposolstvá povzbudzujú k práci so všetkou mládežou bez rozdielov. V každom mladom človeku je veľký potenciál. Natočili videoscénky, ktoré majú pozvať objavovať to, čo sa v mladom človeku ukrýva. Každý je pozvaný najskôr prijímať svoje dary a talenty, a následne aj dary ostatných.

 

Viac