« Späť

OC Spišská Nová Ves - Spoločenstvo pri Katolíckej univerzite: Sieťovanie spoločenstiev

OC Spišská Nová Ves - Spoločenstvo pri Katolíckej univerzite: Sieťovanie spoločenstiev

Spoločenstvo pri Katolíckej univerzite minulý rok začalo pravidelné stretávanie sa lídrov z jednotlivých spoločenstiev z Ružomberka a jeho okolia. V tejto aktivite chceli pokračovať aj tento rok nakoľko vidia potrebu budovať vzťahy a spolupracovať v tomto regióne a účinnejšie realizovať jednotlivé akcie a pomáhať si. Jedná sa teda o stretnutie pracovníkov s mládežou Spoločenstva pri KU a lídrov spoločenstiev z okolia Ružomberka / Ružomberok Spoločenstvo Emanuel, Spoločenstvo pri GSA Ružomberok, SPoločenstvo Černová, Spoločenstvo Srdce Leva Liptovské Sliače, Spoločenstvá Hubová, Ludrová a ďalšie. Zo stretnutia vyplynuli Inšpirujúce spôsoby práce s mládežou, nápady, aktivity, ako aj výzvy - čo dnešná mládež vyžaduje, resp. čo sú jej aktuálne problémy. Spätná vazba bola veľmi pozitívna -nakoľko nič podobné v Ružomberku a okolí v takejto formálno - neformálnej rovine neexistuje. 

Viac