« Späť

OC Spišská Nová Ves - Spoločenstvo Ludrová - Preč s hrdzou!

OC Spišská Nová Ves - Spoločenstvo Ludrová - Preč s hrdzou!

Mladí ľudia zo spoločenstva v Ludrovej sa rozhodli skrášliť vchod do Kultúrneho domu Ludrová, zrenovovať konštrukciu, vymeniť poškodené diely a dokončiť myšlienku pôvodného projektu. Za podpory miestnej obce začalo toto malé spoločenstvo budovať spoluprácu aj s dlhodobo nezamestnanými ľuďmi. Mladí chceli odstrániť zbytočné predsudky voči ľuďom z rôznych sociálnych vrstiev. 

Viac