« Späť

OC Spišská Nová Ves - Spoločenstvo JKM - Firestarter

Mladí zo spoločenstva JKM z Jamníka využilo interný grant ZKSM na tvorbu magazínu, ktorý poukazuje na dôležitosť práce s mládežou. Rozhodli sa tak preto, lebo v súčasnej dobe je práca s mládežou v spoločnosti dosť podceňovaná a zanedbávaná. Mladí sú odsudzovaní za to, že nič nedokážu, že sú neschopní a leniví. Mladých tým pádom nič nezaujíma, nevedia kým sú a aké majú možnosti. Mnoho ľudí berie prácu s mládežou aj ako samozrejmosť a neuvedomujú si, koľko času a námahy potrebujú animátori venovať príprave stretiek a ďalších akcií, koľko trpezlivosti a námahy ich stojí práca s mládežou. 

Členovia spoločenstva JKM sa v súčasnej dobe venujú príprave birmovancov. V magazíne predstavili niektoré aktivity, ktoré pre nich pripravovali. Zároveň tam nájdu mladí návody a povzbudenia ako a kam sa môžu vydať ďalej, čo môžu robiť po svojej príprave.

Viac