« Späť

OC Spišská Nová Ves - Spoločenstvo JKM - Empire

OC Spišská Nová Ves - Spoločenstvo JKM - Empire

Túžbou spoločenstva JKM z obce Jamník je aby každý mal spoločenstvo, domov a miesto pre svoj rast. Projektom Empire chceli nadviazať na projekt ZKSM - Lifenet a dosiahnuť väčšiu informovanosť o spoločenstvách v okolí a ich možnostiach pre mladých ľudí a vytvárať priestor na väčšiu spoluprácu a komunikáciu ľudí vo farnosti, mladých s miestnym kňazom, s miestnou samosprávou a ľuďmi mimo spoločenstiev. 

Členovia spoločenstva zorganizovali dve stretnutia v Odoríne a Jamníku a rozbehli nové spoločenstvo v susednej obci. Pripravili leták o spoločenstve a plánujú pokračovať v projekte naďalej - vytvoriť databázu služobníkov a vzájomne si ako spoločenstvá pomáhať a zabezpečovať rast a napredovanie spoločenstiev v okolí. 

Viac