« Späť

OC Spišská Nová Ves - spoločenstvo IC SNV - Lifenet bulletin

Projekt Lifenet bulletin vznikol ako súčasť projektu občianskeho združenia ZKSM, pod názvom Lifenet. V rámci pracovnej skupiny Líderskej animátorskej školy sme sa rozhodli vytvoriť propagačný materiál- bulletin so základnými informáciami o projekte Lifenet, ktorý by sa distribuoval cez koordinátorov projektu - dekanátnym - farským sieťovačom - až do spoločenstiev mladých, ktoré týmto chceme osloviť do spolupráce. Projekt spočíval vo vytvorení obsahu bulletinu, grafického návrhu a jeho následnej tlače a distribúcie koordinátorom za účelom zvýšenia informovanosti o projekte Lifenet. 

Viac