« Späť

OC Košice - EASTNET

OC Košice - EASTNET

Projekt EASTNET bol zameraný na rozvoj spolupráce medzi spoločenstvami v rámci oblastného centra (arcidiecézy) Košice. Mladí vo farnostiach sa stretli na 3 dňovom stretnutí, v rámci ktorého mali možnosť: získať poznatky týkajúce sa služby laikov v Cirkvi, skúsenosti a zdieľať možnosti skvalitnenia, rozvoja a svoj pohľad na prácu s mládežou a deťmi vo farnosti. Cieľom stretnutia bolo získanie vhľadu do potrieb mladých ľudí, korí sa venujú práci s mládežou a vytvorenie spolupráce medzi farnosťami a dekanátmi v rámci arcidiecézy. Stretnutie bolo taktiež príležitosťou na prehodnotenie a vnútorný posun v motivácii dobrovoľníkov. 

Viac