« Späť

OC Holubica - Lienočky: Roztancované generácie

OC Holubica - Lienočky: Roztancované generácie

Členovia spoločenstva Lienočky svojim projektom Roztancované generácie reagovali na medzigeneračné problémy vznikajúce izoláciou starších ľudí našej spoločnosti v zariadeniach sociálnych služieb, nakoľko v minulosti tento problém neexistoval pretože bývanie bolo viacgeneračné. V súčasnosti mladý človek mnohokrát ani nevie, čo všetko prináša staroba a že je možné objavovať jej krásu a tým tieto dve vekové kategórie zbližovať.
Počas víkendu deti pripravili tanečný a spevácky program zameraný na konkrétnu tematiku. S jednotlivými číslami potom vystupili v zariadení pre seniorov a po vystúpení mali priestor pre vzájomnú komunikáciu. Pýtali sa na ich mladosť, zvyky a obyčaje, život, ktorý nebol vždy ľahký. Seniori sa rozrozprávali aj o živote v starobe, o tom, ako museli zanechať kvôli nedostatku zdravia a síl svoj domov a odísť do náhradného domova. Mladý ich naopak potešili svojou radosťou zo života a vniesli im malú spomienku na ich mladosť. 

Viac