« Späť

OC Bratislava - spoločenstvo KMBA - Lifenet

Projekt Lifenet západ členovia spoločenstva KMBA pripravili za účelom napĺňania vízie Komisie pre mládež Bratislavskej arcidiecézy a ZKSM. Hlavným cieľom projektu bola motivácia mladých z farností a kňazov k aktívnemu budovaniu Božieho kráľovstva pomocou budovania vzťahov a vzájomnej spolupráce aj prostredníctvom projektu Lifenet.
Je to podporný projekt pre sieťovanie jednotlivých farností za účelom budovania funkčnej spolupráce a vzájomných vzťahov. Medzi konkrétne aktovity projektu patrila tvorba letáku - tzv "Manuál sieťovača", ktorý obsahoval informácie napomáhajúce samotným sieťovačom lepšie pochopiť ich úlohu v systéme Lifenetu, potom samotné sieťovanie vedúcich a zástupcov jednotlivých farností v dekanátoch osobnými stretnutiami a nakoniec vytvorenie priestoru pre neformálne stretnutie a vznik aktívnych kontaktov, aktívnej spolupráce farností v rámci budovania vzťahov prostredníctvom projektu Lifenet. 
Účastníci projektu, hlavne naši mladí dekanátni sieťovači, získali veľkú motiváciu a chuť do nového projektu, ktorý nemá mantinely a dá sa v ňom rozvíjať rôznymi smermi. 

Viac