« Späť

OC Bratislava - Chesed Adonai - Hľadanie stratenej ovečky

Členovia spoločenstva Chesed Adonai v Bratislave vrámci interného grantu pripravili a zrealizovali metodiku Hľadanie stratenej ovečky. Pri vymýšľaní konceptu príbehu o pastierovi a stratenej ovečke sa inšpirovali z dobre známeho podobenstva. Bolo potrebné vymyslieť postavu, s ktorou by sa účastníci mohli stotožniť a táto postava by ich pri každom stretnutí uviedla do témy a motivovala nad ňou rozmýšľať. A tak vznikol "pastierik", ktorý má aj strach aj sa teší, ale predovšetkým vždy sa dokáže poučiť z toho, čo zažil. Deťom sa stretká veľmi páčili a chcú pokračovať v stretávaní sa. Okrem nových kamarátstiev sa naučili vzájomnej spolupráci pri rôznych súťažiach. Organizátori podujatia sa snažili upriamiť pozornosť účastníkov na ocenenie maličkostí každodenného života a tak aj pozitívnemu prístupu. Zároveň sa z nich Vytvoril detský spevácky zbor.

Viac