« Späť

OC Bárka - JV Ašad - Obnova náučného chodníka Bučí Laz

OC Bárka - JV Ašad - Obnova náučného chodníka Bučí Laz

Túžbou spoločenstva JV AŠAD z oblastného centra Bárka bolo vyčistiť a zrekonštruovať 4 km dlhý oddychovo-náučný okruh Bučí laz nachádzajúci sa v blízkom okolí obce Juskova Voľa. Trasa značeného okruhu vedie údolím potoka Lomnica po násype bývalej úzkokoľajnej železničky a po existujúcich lesných cestách a chodníkoch. Na okruhu sú sprístupnené štyri demonštračné a dve oddychové plochy a tiež deväť náučných tabulí na vybrané historické a prírodovedné témy (lesná železnička, močidlá konope, potok a mokrade, prícestné kríže, flóra, fauna, hradenie bystrín, funkcie lesa, škola v prírode). Aktivity dobrovoľníkov spočívali v čistení chodníka od odpadkov, náletových burín a padnutých častí stromov, obnove už existujúceho turistického značenia a zhotovení nového značenia po kalamite, vykonaní povrchového náteru na lavičkách, stojanoch informačných tabúľ a mostíkov a zhotovení dreveného mostíka cez cestný rigol a drevenej lávky ponad potok Lomnica. 

Viac