« Späť

OC Bárka - Dom Júdov: Refresh myself

OC Bárka - Dom Júdov: Refresh myself

Projekt Refresh myself bol uskutočnený pre členov spoloenstva a sympatizantov spoločenstva, ktorí participujú na aktivitách spoločenstva. Spoločenstvo má svoju 20 ročnú históriu a niektorí členovia sú vo fáze pasívneho prijimania. Cieľom projektu bolo ich znova naštartovať nie len k činnosti v rámci Cirkvi, ale aby naštartovali seba k túžbe po bližšom vzťahu s Bohom, pomocou prednášok, aktivít a spoločným travením času. 

Viac