« Späť

MODLITBY ZA VOĽBY DO VÚC

MODLITBY ZA VOĽBY DO VÚC

Projekt 8 dní teraz je modlitebná kampaň, ktorej cieľom je pozvať ľudí a spoločenstvá na Slovensku do nepretržitej modlitby a pôstov za voľby do vyššich územných celkov (VÚC). Trvá od 27.10. – 4.11. 2017.

Výzvu pripravilo Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže v spolupráci s projektmi Adoptuj si politika a Kresťan v politike. Do akcie sa môže zapojiť každý, kto má chuť a túžbu modliť sa za našu krajinu, za voľby a komu nie je ľahostajné, kto nás bude zastupovať najbližších päť rokov.

Na webovej stránke projektu si účastníci môžu prostredníctvom sms brány vybrať konkrétny deň a čas, keď sa budú modliť alebo postiť. Okrem toho sa uskutočnia modlitbové stretnutia v štyroch krajských mestách, a to v Bratislave, v Trenčíne, v Žiline a v Prešove. Viac informácií o projekte a podujatiach môžete získať na webovej stránke www.8dniteraz.sk.

Viac