« Späť

Mimoriadny interný grant - OC Nitra – Spoločenstvo It´s Possible - Projekt Tow meot

Mimoriadny interný grant - OC Nitra – Spoločenstvo  It´s Possible - Projekt Tow meot

 

 

Mladí zo spoločenstva It´s Possible z OC Nitra s projektom Tow meot, zameraným na prevenciu voči drogám pripravili tri vystúpenia určené mladým zo základných a stredných škôl. Podujatia sa zúčastnilo viac ako 500 účastníkov priemerne vo veku 14-17 rokov. Organizačne sa zapojilo do podujatia viac ako 20 dobrovoľníkov. 

 

 

 

Jedným z cieľov projektu bolo aj zaradenie mladých do malých skupiniek, kde môžu objavovať svoj potenciál a zmysluplne tráviť voľný čas. Podujatie splnilo cieľ. Mladí v spolupráci so spoločenstvami v regiónoch po skončení projektu  pracujú na zaradení účastníkov do malých skupiniek – stretiek. Tow Meot pochádza z Gréčtiny a znamená celistvý, úplný, taký akým sa má človek stať. Podujatie Tow Meot povzbudzovalo mladých ľudí, aby sa stali celistvými, využívali svoje talenty a dary.

 

 

 
 
V rámci programu  bolo zaradené aj vystúpenie tanečníka DIZI- ho, ktorý poukazoval na to, čo  všetko je možné keď začne človek na sebe pracovať. Ďalším účinkujúcim  bol DÁVID so svojou YOYO show. Dávid skončil na 3. mieste na majstrovstvách Slovenska v YOYOvaní.  

 

 

 

 

 

 

 

Celé podujatie bolo zamerané na prevenciou voči užívaniu drog. V programe bolo zakomponované aj vystúpenie vo forme scénky,  ktorá mladým približovala čo drogy robia s človekom. Je to príbeh o 2 chalanoch z ulice, ktorý brali drogy a zmenili sa. Začali na sebe pracovať aby sa stali - celiství, úplni, jedineční.  

 

 

V rámci vystúpenia odzneli aj svedectvá mladých ľudí, ktorí zmenili svoj život k lepšiemu. Na záver odznela výzva kto chce byť Tow Meot – celistvý, úplný. Cez kontakty v dotazníku, ktorý vyplnili účastníci, organizátori ponúkli mladým možnosť ísť ďalej v hľadaní celistvosti a pokračovať  v zapojení sa do skupinky – resp. malého stretka. 

 

 

 

 

Viac