« Späť

Milión detí sa modlí ruženec

Milión detí sa modlí ruženec

ACN Slovensko – Pomoc trpiacej Cirkvi (u nás známa ako Kirche in Not) spustilo
webovú stránku www.miliondeti.sk k blížiacej sa iniciatíve Milión detí sa modlí
ruženec.
Slovensko sa dňa 18. októbra 2017 opäť pripojí k takmer 70 krajinám,
kde sa deti zjednotia v modlitbe ruženca za pokoj a jednotu vo svete. ACN Slovensko už pozvalo
k účasti na tejto medzinárodnej iniciatíve mnohé školy, detské a mládežnícke organizácie,
rehoľné a farské spoločenstvá. Podporu spoločnej modlitbe detí za pokoj a jednotu vo svete
vyjadrilo viacero slovenských biskupov a ďalších predstaviteľov Cirkvi, ako aj riaditelia škôl
a katechéti.
Cieľom iniciatívy je povzbudiť deti k tomu, aby svojimi vlastnými dostupnými prostriedkami –
predovšetkým modlitbou – bojovali za pokoj ľudského srdca a mier vo svojich mestách
a krajinách. Ako povedal páter Pio: "Keď sa bude milión detí modliť ruženec, svet sa zmení."
Na webovej stránke www.miliondeti.sk nájdete potrebné informácie, napríklad návod pre deti
ako sa modliť ruženec, príbeh z Fatimy, zaujímavé videá, fotogalériu kresieb detí žijúcich
v krajinách, kde prebieha ozbrojený konflikt, a množstvo didaktických materiálov pre
katechétov, pedagógov, animátorov a ďalších záujemcov – niektoré z nich vo viacerých
jazykových mutáciách.

Plánované sprievodné akcie:
16. 10. 2017, 17:30 - TV LUX, relácia Doma je doma
18. 10. 2017, 09:00 - Modlitba posv. ruženca – priamy prenos TV LUX

 

 

Viac