« Späť

Lektor neformálneho vzdelávania v práci s mládežou

Lektor neformálneho vzdelávania v práci s mládežou

V.I.A.C. - Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže v Trstenej. Chcem pripravuje vzdelávací program „Lektor neformálneho vzdelávania v práci s mládežou“, ktorý bude prebiehať 5. 12. – 8. 12. 2017 a 25.01. – 28.01. 2018 v Oravskom centre mládeže v Ústí nad Priehradou. Program je akreditovaný MŠVVaŠ SR.
Ponúka je určená pre ľudí, ktorí pracujú s mladými, chcú sa k nim viac priblížiť, sprevádzať ich a chcú "podať informácie" tak, aby ich aktivity boli úspešné a priniesli očakávanú odozvu. Tiež pre vedúcich, ktorí potrebujú rozvíjať svoje lektorské zručnosti, aby boli schopní lepšie koordinovať svoje aktivity, aby svoju prácu s mládežou vykonávali efektívnejšie a zo svojej práce so skupinou vyťažili maximum.
Program bude veľmi interaktívny a tréningový. Školiť budú skúsení a kvalitní lektori - Tomáš Pešek a RoMi Michalíková.

Prihlasovanie do 20.11. 2017 na: https://viac.typeform.com/to/VyrbPs
Viac informácií: www.ozviac.sk.

Viac