« Späť

IG ZKSM 2017 - Trenčín - "Workshop Y"

Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže aj tento rok vyhlásilo grantovú výzvu na podporu projektov mládežníckych spoločenstiev. Tentokrát sa výzva Interného grantu ZKSM niesla v téme Umenie milovať v praxi, ktorá vychádza z projektu Umenie milovať. Cieľom grantovej výzvy bolo podnietiť mladých zo spoločenstiev k originálnemu praktickému vyjadrovaniu lásky prostredníctvom tvorby a realizácie projektov a zároveń zvýšiť povedomie hodnoty mládežníckej práce.

 

Projekt "Workshop Y" reaguje na potrebu vzdelávania mládeže v oblasti "soft skills".  Toto bol už jeho úspešný druhý ročník. Projekt pozostával z 3 častí. Prvú časť tvorila téma z oblasti psychológie o spoznávaní typov osobnosti. Túto časť zastrešovala psychologička Mgr. Monika Zbínová. Účastníci mali možnosť naučiť sa v sebe i medzi svojimi priateľmi identifikovať typy osobnosti podľa Galenovej typológie. Cieľom druhej časti, ktorá bola zameraná viac motivačne, vzbudiť v účastníkoch chuť a zápal vyjsť zo svojej pasivity a nabrať odvahu zmeniť niečo vo svojom okolí, čo je často prvý a najzákladnejší predpoklad, ako realizovať nejaké dielo. Ako príklady boli použité mnohé vzory z dnešného sveta, ktoré dokázali zmeniť svet práve svojím rozhodnutím začať konať a niečo vytvárať. V poslednej, časti si mali mladí pomocou konkrétnych úloh možnosť vyskúšať kreatívnu prácu pri vymýšľaní kalendára aktivít, ktoré vychádzajú z ich záujmov a potrieb a tiež šancu zamyslieť sa nad praktickými otázkami realizácie konkrétnych podujatí.

Medzi druhým a tretím blokom formačného programu mladí zorganizovali spoločnú aktivitu v uliciach Beluše, kedy bolo úlohou účastníkov rozdelených do 3 skupín pomocou pripravených pomôcok spríjemniť okoloidúcim ľuďom deň. Celodennú vzdelávaciu aktivitu mladí zakončili grilovačkou spojenou so športovými a tanečnými aktivitami.

Mladí sa v rámci podujatia aktívne zapájali a okamžitou spätnou väzbou nám davali najavo, že sú pre nich informácie, ktoré získavajú, zaujímavé a užitočné a že sa nimi budú inšpirovať aj po ukončení podujatia. Cieľom podujatia bolo vyvolať v mladých záujem o tvorbu aktivít pre miestnu komunitu. Na základe spätnej väzby sa účastníci javili ako odhodlaní podieľať sa v blízkej budúcnosti na tvorbe jednoduchých aktivít.

 

Viac