« Späť

IG 2018 - OC Trenčín Juh - Farský deň

IG 2018 - OC Trenčín Juh - Farský deň

Praktický výstup projektu spočíval v organizácií celodenného podujatia s názvom “Farský deň”. Išlo o podujatie organizované výlučne mladými ľuďmi, ktorých iniciatíva nadväzuje na dlhoročnú činnosť a aktivity spočívajúce v práci s mladými ľuďmi a rozvíjaní komunitného života na sídlisku Juh. “Farský deň” mal charakter zábavno-kultúrno-spoločenského podujatia. Celkový počet účastníkov bolo 250-300 ľudí. Realizáciou projektu mladí dobrovoľníci začali tradíciu, ktorá dopomôže k budovaniu a rozvíjaniu komunitného života na sídlisku.

Farský deň tvoril program pre všetky vekové kategórie. Začal vystúpením detského súboru Krepček,  pokračoval program pre rodiny s deťmi. Na námestí Sv.Rodiny vystúpila rómska kapela “F6” z východného Slovenska, pre deti boli pripravené rôzne atrakcie, animačný program, skákací hrad, rôzne súťaže a tvorivé dielne. Počas programu súbežne sa účastníci mohli zúčastniť rôznych offstage aktivít, vypočuť si svedectvá, pre mladých boli pripravné rôzne športové aktivity, rodinné hry, tombola. Mladí organizátori sa zapojili do prípravy občerstvenia, varenia gulášu a grilovania, aby pohostili všetkých účastníkov podujatia.  Vo večerných hodinách bolo pre mladých pripravené open air letné kino spolu s pukancami. 

Video z projektu  

Fotky z projektu

Viac