« Späť

IG 2018 - Nitra - It´s Possible - Mladí mladým

IG 2018 - Nitra - It´s Possible - Mladí mladým

Cieľom projektu bolo vytvorenie stratégie pre prácu s mládežou dneška. Výstupom realizácie projektu bol vypracovaný dokument Stratégia pre prácu s mládežou v podaní mladých dobrovoľníkov.

V rámci programu zameraného na prípravu dokumentu o stratégii pre prácu s mládežou odzneli aj krátke inšpiratívne prednášky na témy: Buď celistvý, Zahoď strach.
Počas projektu prebiehala aj nočná outdoorová aktivita, ktorej cieľom bolo, aby sa účastníci vžili do pocitov mládeže žijúcej nočným životom v tomto prípade mladých grafiťákov.  Táto aktivita sa realizovala na súkromnom pozemku na vopred pripravenú fóliu. Počas tejto aktivity boli mladým účastníkom priblížené príbehy mladých ľudí žijúcich nočným životom a pozývajúce k zmene.

Druhý deň začínal rozcvičkou, ktorú pre účastníkov pripravil člen organizačného tímu venujúci sa breakdancu. Ďalšia téma programu sa venovala vzťahom a hodnotám smerujúcim k budovaniu zdravých vzťahov v oblasti čistoty.
Následne sa vytvorili pracovné skupiny, ktoré sa venovali jednotlivým preberaným témam a navrhovali riešenia pre prípravu stratégie pre prácu s mládežou v regióne.
Výsledkom stretnutia bolo vypracovanie dokumentu stratégia pre prácu s mládežou, ktorá by mala pomôcť miestnym dobrovoľníkom v pochopení situácie dnešnej mládeže žijúcej svoj voľný čas prevažne mimo rodiny - na sídlisku, na ulici alebo v nevhodnej partii rovesníkov,  ktorá má veľakrát negatívny vplyv na správanie a usmerňovanie mladých ľudí.

 

Fotky z projektu

Viac